In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Esi- ja perusopetuksen ensisijainen tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea. Oppilaan tulee saada tukea ja ohjausta oppimiselleen ja koulunkäynnilleen viipymättä heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen antaminen vaihtelee tarpeen mukaan tilapäisestä tuesta jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon käyttämisestä useamman tukimuodon käyttämiseen. Tuen järjestämisen perusperiaatteina ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus, suunnitelmallisuus ja asteittainen tehostaminen.

 

Kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) takaa suunnitelmallisen tuen kokonaisuuden, jossa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. Sairaalakoulussa jokainen oppilas on vähintään tehostetun tuen piirissä. Mikäli oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, jatkuu erityinen tuki myös sairaalakoulussa.

 

Oppilaan tukimuotojen tarve arvioidaan yksilöllisesti. Sairaalakoulussa opetus toteutuu aina pienryhmä- tai yksilöopetuksena ja opetusta eriytetään aina tarvittaessa. Oppilaalla on mahdollisuus saada myös koulunkäynninohjaajan tukea tarvitessaan.