Sosiaalityö

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden oululaisten lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissä tilanteissa. Haasteita voivat aiheuttaa esim. lasten kasvatukseen tai päivärytmiin liittyvät asiat, vanhempien väsymys, erilaiset toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat perhetyön ja kotipalvelun lisäksi kaikki muutkin kunnan palvelut. Yhteistyötä tehdään perheen läheisten ja perhettä tukevien muiden tahojen kanssa.

Löydät oman alueesi sosiaalityöntekijän ja ohjaajan asuinpaikkasi perusteella perhesosiaalityöntekijät-sivulta (tähän linkki tulossa).

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee oululaisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmissa.

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun

  • olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin (esim. kuntouttavaan työtoimintaan) liittyvissä asioissa

  • sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton

  • mielenterveys- tai päihdeongelmat haittaavat elämääsi

  • olet kohdannut äkillisen kriisin

  • tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, pyydämme ottamaan häneen yhteyttä.

Sosiaalipalveluiden yleinen ohjaus ja neuvonta numerosta 044 703 4912 arkisin klo 8.3015.30.

Aikuissosiaalityö palvelee asiakkaita alueittain. Löydät oman alueesi sosiaalityöntekijän ja ohjaajan asuinpaikkasi perusteella sosiaalityöntekijät-sivulta.

Nuorten sosiaalipalvelut

Nuorten sosiaalipalveluissa palvellaan asiakkaita hyvinvointikeskuskohtaisesti ja alueittain. Se on tarkoitettu 18–24-vuotiaille tulottomille toimeentulotukiasiakkaille.

Yhdessä nuoren kanssa kartoitetaan elämäntilannetta, palvelun tarpeita sekä nuorelle sopivaa polkua kohti opintoja, työelämää tai tarpeen mukaisia muita palveluita.

Voit ottaa yhteyttä suoraan alueen sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan tai laittaa sähköpostia osoitteeseen nuorisososiaalityo(at)ouka.fi

Sosiaalipalveluiden asiakaspalvelu

Tiedot esitetään hCard-muodossa.