Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa siirrytään hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017 - Ajankohtaista - Sosiaali- ja perhepalvelut - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa siirrytään hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017

Oulun kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa siirrytään hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017 alkaen

Hoitoaikaan perustuvan laskutuksen myötä perheet voivat varata ja käyttää päivähoidon palveluja omien vaihtelevien tarpeiden mukaisesti. Perhe maksaa vain etukäteen varaamastaan ja käyttämästään hoitoajasta ja hoitopäivät voivat olla erimittaisia.

Ensi vuoden alusta huoltaja varaa lapsensa hoitoajat etukäteen sähköisen portaalin kautta. Myös poissaolo- ja sairasilmoitukset tehdään jatkossa saman portaalin kautta. Päiväkodilla on näin aiempaa tarkempi tieto siitä, milloin ja ketkä ovat tulossa hoitoon. Tietoa hyödynnetään mm. aterioiden tilaamisessa ja päiväkodin henkilökunnan työvuorojen suunnittelussa.

Uudistus vastaa varhaiskasvatuksen lainsäädännön vaatimuksiin, joiden mukaan päivähoitomaksujen tulee pohjautua aiempaa enemmän palvelujen todelliseen käyttöön. Lakisääteiset perheen kokoon ja tuloihin perustuvat vähennykset maksuissa huomioidaan jatkossakin entiseen tapaan. Vähäisemmästä palveluntarpeesta tehdyt ns. E-sopimukset poistuvat hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen siirtymisen yhteydessä.

Hoitoaikaan perustuvaa laskutusta on pilotoitu viidessä Oulun kaupungin päiväkodissa joulukuusta 2014 alkaen. Kokemukset ovat erittäin hyviä ja palaute sekä huoltajilta että työntekijöiltä on positiivista. Lasten hoitopäivät ovat hieman lyhentyneet, osa perheistä on säästänyt päivähoitomaksuissa ja tarkentunut lasten läsnäolotieto on tehostanut päiväkodin toimintaa monella tavalla.

Sopimus hoitoaikaan perustuvasta palveluntarpeesta

Perheet tekevät marraskuun aikana päiväkodin johtajan kanssa sopimuksen hoitoaikaan perustuvasta palveluntarpeesta. Hoitoaikaperusteisessa sopimuksessa lapselle valitaan maksuluokka, mikä määrittää lapsen käytössä olevan kuukausittaisen tuntimäärän. Perhe voi käyttää sopimuksen mukaiset tunnit haluamallaan tavalla yleisten sopimusehtojen puitteissa.

Sopimuslomake ja tarkempi kuvaus hoitoaikaan perustuvan laskutuksen toimintamallista jaetaan perheille loka-marraskuun vaihteessa. Valittavana oleviin maksuluokkiin voi tutustua etukäteen osoitteessa:
www.ouka.fi/oulu/asiakasmaksut/hoitoaikaperusteinen-asiakaslaskutus

HUOM! Hoitoaikaperusteiseen sopimukseen siirtyminen EI KOSKE perheitä, joilla on sopimus 20 tunnin varhaiskasvatuksesta. Nämä perheet jatkavat voimassa olevien sopimustensa mukaisesti.

Lisätietoja voi jo kysyä oman päiväkodin johtajalta.

Terveisin,

Ulla Rissanen, varhaiskasvatusjohtaja
p. 044 703 5302, ulla.rissanen@ouka.fi


Poikkeuksia aukioloajoissa Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.