Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Kuntalaiset mukana hyvinvointikeskusten suunnittelussa

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut aloittivat syksyllä 2013 uuden toimintamallin luomisen laadukkaiden palvelujen järjestämiseksi koko kaupungin alueella. Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen, alueen ja väestön tarpeiden mukaan muuntuva hyvinvointikeskustoimintamalli. Mallin suunnittelu aloitettiin Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin kaupunginosista.

Uutta toimintamallia työstettiin palvelumuotoilun keinoin yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Kuntalaiset osallistuivat suunnitteluun tiiviisti, ja vuoropuhelu heidän kanssaan oli tärkeä osa valmistelutyötä. Yhtenä työmuotona oli Suomen Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut ja Innokylä-projektien kanssa toteutettu kuntalaisten aktiivisen osallistumisen mahdollistava prosessi.

Kuntaliitto tuli mukaan valmisteluun asiakasnäkökulman vahventamiseksi ja samalla testaamaan Luotain-työkaluaan. Yhteistyössä järjestettiin kuntalaistyöpaja, jonne kutsuttiin 32 Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin alueiden erilaisissa elämäntilanteissa olevaa asukasta. Työpajassa perehdytettiin osallistujat Luotain-työkalun käyttöön ja opastettiin heitä käyttämään palvelupäiväkirjaa. Ryhmä kuntalaisia täytti palvelupäiväkirjaa ja sen avulla saatiin tietoa kuntalaisten kahden viikon aikana käyttämistä palveluista. Tarvepohjaisen asiakassegmentoinnin avulla tunnistettiin asiakasprofiileja alueittain.

Työtä jatkettiin tunnistettujen profiilien pohjalta työpajassa tammikuussa 2014 osallistuvan budjetoinnin menetelmän avulla. Kuntalaiset ja luottamushenkilöt saivat käyttöönsä osin kuvitteellisen budjetin ja suunnittelivat rahan käyttöä palveluihin kyseisellä alueella omien näkemystensä ja arvotustensa kautta.

Koko valmistelutyön lopputulokseksi saatiin luotua hyvinvointikeskustoimintamalli, joka ei tarkoita pelkkää fyysistä rakennusta ja tiettyjä palveluita, vaan kyse on laajemmin periaatteesta järjestää alueen palvelut monitoimijaisesti, kaupungin eri toimialojen toimijoiden, yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Toimintamallissa painotetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea ja kuntalaisten omavastuuta. Hyvinvointikeskuksissa ja -pisteissä on eritasoisia palveluita, jotka vaihtelevat alueen asiakastarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti.
 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.