Ajankohtaista

Lahjoitusrahaston avustukset haettavissa 28. helmikuuta asti

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden lahjoitusrahaston avustukset ovat haettavissa 28.2.2018 asti. Lahjoitusrahaston tarkoituksena on myöntää kerta-avustuksia toimenpiteisiin, jotka tukevat ja edistävät kuntalaisten sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. Rahastosta myönnetään avustuksia ensisijaisesti tarkoituksiin, joihin ei ole mahdollista saada taloudellista tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena avustuksena.

Rahastosta voidaan myöntää avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, jotka edistävät asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Avustusta myönnetään asiakkaiden loma- ja virkistystoimintaan, vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja harrastustoimintaan. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisöille sekä rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada avustusta hyvinvointilautakunnan myöntämistä järjestöavustuksista.

Avustuksia myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat vuosittain 31.8. ja 28.2. mennessä. Avustuksia myönnettäessä käytetään kohtuullisuusharkintaa siten, että esimerkiksi avustusta myönnetään vain yhteen pidempään Oulun ulkopuoliseen retkeen vuodessa kullekin yksikölle.

Toimintaan oleellisesti liittyviin hankintoihin, kuten tarvikkeisiin tai kalusteisiin ei avustuksia myönnetä, vaan ne tulee kattaa vuosittaisilla talousarvioon varatuilla varoilla.

Hakulomake ja -ohje löytyvät Lahjoitusrahaston sivulta.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.