Ajankohtaista

< Takaisin

Maksuton lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu alkaa syyskuussa

Oulussa aloitetaan maksuton lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu 1. syyskuuta. Kokeilu kestää vuoden 2019 loppuun saakka ja sen aikana uudet lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat saavat palvelunsa maksuttomana kahden viikon ajan.

Kotipalvelujakson aikana perheen palvelutarve ja säännöllisen kotipalvelun tai muun tuen tarve arvioidaan.

Kotipalvelua voivat saada kaikenikäisten lasten perheet erityisen elämäntilanteen tai toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Toimintakykyä alentavia syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy, kuten uupumus tai rasittuneisuus. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien eroa, perheenjäsenen kuolemaa tai sitä, että perheessä on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole jonkun edellä mainitun tai vastaavan syyn vuoksi mahdollista.

Kotipalvelua myönnetään, jos erityisen tilanteen syy ei ole itse aiheutettu eikä sitä voida poistaa, ja lapsen huolenpito vaarantuu tilanteen vuoksi. Kotipalvelu ei poista sitä, että ensisijaisesti vanhemmat ovat vastuussa lapsensa huolenpidosta. Lapsiperheiden kotipalvelu ei myöskään korvaa lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon.

Lapsiperheiden maksuttoman kokeilun arvioidut kustannukset nykyisellä asiakasmäärällä ovat vähintään 80 000 euroa vuosittain. Kotipalvelu toteutetaan kaupungin niin kaupungin omana toimintana kuin palvelusetelillä ja ostopalveluna. Kokeilulla odotetaan olevan ennaltaehkäiseviä vaikutuksia perheiden ja lasten hyvinvointiin.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.