Ajankohtaista

< Takaisin

Omahoitopalvelun käyttäjät tyytyväisiä palveluun ja suosittelisivat palvelua ystävilleen

Oulun Omahoitopalvelun käyttäjäkyselyyn osallistuneista suurin osa antaa palvelulle arvosanaksi hyvä (39,7%) tai erittäin hyvä (33%). Yli 80% vastanneista voisivat suositella palvelun käyttöä ystävälleen. Omahoitopalvelu on kaupungin tarjoama verkkopalvelu, jonka kautta voi hoitaa sosiaali- ja terveysasioita.

Kyselyyn osallistujien mielestä palvelua on helppo käyttää (jokseenkin samaa mieltä 47,7%, täysin samaa mieltä 32,4%) ja sen käyttö nopeuttaa avun saamista (jokseenkin samaa mieltä 41,2% ja täysin samaa mieltä 22,1%). Palvelun käytön tärkeimmiksi syiksi koettiin ajasta riippumattomuus ja helppokäyttöisyys. Vastaajat kiittelivät avun saamisen nopeutta.

"Asioin mielelläni sähköisesti, koska esimerkiksi työpäivän aikana voi olla vaikeaa soittaa terveysasioissa. Sähköisesti voin laittaa viestin ajasta riippumatta. Saan sähköpostiini viestin, kun vastaus on tullut.", kommentoi asiakas avoimessa palautteessa.

"Omahoitopalvelu on vähentänyt terveysasemalla käymisen tarvetta. Asiat ovat hoituneet hyvin viestien avulla lääkärin kanssa . Ei tarvitse soittaa ja saada vastaanottoaikaa pikkuasioiden hoitoon."

"Turhat juoksemiset ja käynnit ovat vähentyneet"

Puolet vastanneista kokee, että Omahoitopalvelu on muuttanut asiointia terveysasemalla. Yli puolet vastaajista kertoo omahoitopalvelun vähentäneen puhelinasiointia. Asiakkaat kiittelivät avoimessa palautteessa asioinnin helppoutta.

"INR arvojen soittelu on poistunut kokonaan"

"Näen laboratoriotutkimuksien vastaukset, joten ei tarvitse soittaa vastauksia"

Kyselyyn osallistuneet kokevat palvelun turvalliseksi käyttää.

Asiakaskysely toteutettiin 22.12.2015–11.1.2016 ja siihen osallistui 557 palvelun käyttäjää.

Omahoidon viestit-palveluiden kautta on lähetetty vuoden 2015 aikana yli 27 000 viestiä terveysasemille ja neuvoloihin. eReseptien uusintapyyntöjä on lähetetty terveysasemille yli 37 000. Palveluun on kirjautunut yli 79 000 oululaista.

Omahoitopalvelusta voi varata aikoja lapsen vuosittaisiin neuvolatarkastuksiin, lääkeinjektioon, rokotuksiin sekä hakasten/ompeleiden poistoon, lähettää viestejä terveydenhuollon henkilökunnalle, asiamiehille sekä lastenvalvojille. Palvelun kautta voi myös lukea laboratoriotutkimusten tuloksia ja kysyä niistä. Palvelussa voi tehdä terveystarkastuksen ja saada tulosten pohjalta yhteenvedon terveyden tilasta sekä terveysvalmennusta. 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.