Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Osallistu tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen kehittämiseen

Oulun kaupunki haluaa kuulla kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisideoita hyvinvointipalveluista. Juuri käynnistyneen ideakeräyksen tavoitteena on kerätä kuntalaisten ajatuksia hyvinvoinnista ja tulevaisuuden palveluista, sekä vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun siten, että ikääntyvät voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Osallistua voi usealla tavalla, joista ensimmäisenä avataan keskustelu PATIOlla. Kuntalaisia, jotka haluavat olla mukana tulevaisuuden suunnittelussa, pyydetään osallistumaan verkkokeskusteluun 1. lokakuuta alkaen osoitteessa www.patiolla.fi Rekisteröityä voi jo nyt.

Kerättyjä ideoita voi tarkastella ja äänestää myös UBI-näytöillä Oulun kaupungin alueella loka- ja marraskuun aikana. Parhaat ideat esitellään tahoille, jotka voivat ottaa ne huomioon tulevaisuuden palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluihin liittyvien ideoiden ja palautteen keräys toteutetaan hyvinvointi-palveluja kehittävän Oulun kaupungin Avaus-hankkeen ja käyttäjälähtöisiä innovaatiomenetelmiä kehittävän MAINIO-hankkeen yhteistyönä.

Avaus-hankkeessa uudistetaan hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja. Kansallista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin ja Sitran kanssa, ja alueellisen kehittäjän roolista vastaa Oulun kaupunki kumppaninaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Oulun kaupunki haluaa tietää kuntalaisten mielipiteitä, miten he kokevat palvelut vuonna 2020. Palautteita tullaan keräämään erilaisten kanavien kautta. Avauksessa suunnitellaan avoin innovaatioympäristö, joka toimii kuntien, yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten yhteisen kehittämistyön tiedonjakajana. Lisätietoa www.ouka.fi/avaus.

MAINIO on Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama kaksivuotinen kehityshanke, jossa on mukana useita toimijoita: Oulun yliopisto (CIE ja Media Team Oulu), Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT ja Nokia. Hanketta hallinnoi CIE-tutkimuskeskus. Hankkeessa kehitetään menetelmiä käyttäjien mukaan ottamiseksi tuote- ja palvelukehitykseen ja pyritään luomaan yhden luukun periaatteella toimiva avoin innovaatioympäristö alueen yritysten ja organisaatioiden käyttäjälähtöisen kehityksen tueksi. Lisätietoa www.mainio.eu

PATIO on verkkofoorumi, jossa ideoidaan ja testataan tuotteita ja palveluita. PATIO on kehitetty Oulun kaupungin EU-rahoitteisessa Tulevaisuuden palveluyhteiskunta-hankkeessa. Palvelua on hallinnoinut vuodesta 2011 lähtien OULLabs (Oulu Urban Living Labs). Lisätietoa www.oullabs.fi, www.patiolla.fi
 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.