Ajankohtaista

< Takaisin

Oululaiset ikääntyvät aiempaa onnellisempia

Oululaisista ikääntyvistä yhdeksän kymmenestä (88,1 %) kokee olevansa onnellinen. Eniten onnellisuutta yli 58-vuotiaille tuovat lapset ja lastenlapset (70,5 %), parisuhde (47,2 %) ja ystävät (28,7 %).

Tiedot käyvät ilmi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden vuoden 2016 lopulla keräämästä kyselystä, jolla kartoitettiin 58 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien oululaisten mielipiteitä hyvinvoinnista ja elämän odotuksista. Vastaajia kyselyyn oli 1215. Kysely toteutettiin aiemmin vuosina 2007 ja 2011. Vuoden 2016 kyselyssä uutena vastaajaryhmänä oli 58–65-vuotiaat. Uusi ikäryhmä otettiin mukaan erityisesti, koska kyselyssä oltiin kiinnostuneita myös ikääntyvien tulevaisuuteen liittyvistä toiveista.

Aiempiin vuosiin verrattuna onnellisuuden kokemus oli lisääntynyt tuoreimmassa tutkimuksessa. Nuoremmilla ikäluokilla onnellisuus oli yleisempää kuin yli 75-vuotialla, mikä saattaa osaltaan selittää tuloksen.

Myös yksinäisyyden kokemus oli vähentynyt vuodesta 2011. Noin viidesosa (20,3 %) vastaajista koki olevansa yksinäinen. Vuonna 2011 yksinäisyyttä koki joka neljäs (24,7 %).

Joka toiselle vastaajalle (50,1 %) huolta ja murhetta tuottaa oma terveys. Myös ikääntymisestä (43,2 %) ja julkisten palveluiden tulevaisuudesta (38,3 %) oltiin huolissaan. Tietokonetta käytti päivittäin noin 70 prosenttia vastaajista.

Avoimissa palautteissa kiitosta saivat muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalvelut, joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut saivat kiitosta. Moitteita tuli kuitenkin erityisesti terveyspalveluille aikojen saannista ja laboratoriopalveluiden heikkenemisestä.

Ikääntyviltä oululaisilta kysyttiin myös kuntien yhdistymisen vaikutuksista elämään ja noin kolme neljästä vastaajasta koki, ettei se ollut vaikuttanut heidän elämäänsä. Vastauksissa oli alueellisia vaihteluita.

 

Ikääntyvien hyvinvointikyselyn tulokset antavat tärkeää tietoa kunnan hyvinvoinnin edistämisen tehtävään, jonka merkitys korostuu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnan järjestämisvastuulle. Jatkossakin hyvinvointikysely on tarkoitus toteuttaa joka neljäs vuosi.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.