Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin lausunto hyvinvointialueen valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta

Rahoitus ei ole riittävä, Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus jäisi alle maan keskiarvon

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Oulun kaupungilta lausuntoa asetusluonnoksesta, joka koskee valtioneuvoston asetusta hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävää rahoitusta. Hyvinvointialueiden toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuisi asetusluonnoksen mukaan valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen.

Koko maan tasolla hyvinvointialueiden käynnistymiseen varattava rahoitus vuosille 2021–2022 olisi esityksen mukaan yhteensä 62,119 miljoonaa euroa. Asukasta kohti rahoitus olisi yhteensä 12,8 euroa.

Esityksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalle myönnettävä rahoitus olisi 1 188 197 euroa vuonna 2021 ja 3 748 188 euroa vuonna 2022, yhteensä 4 936 385 euroa. Asukasta kohden rahoitus olisi yhteensä 11,9 euroa.

Valtionavustusta saisi hyvinvointialueella käyttää muun muassa väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyn järjestämiseen, talousarvion valmisteluun, hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön selvittämiseen ja henkilöstön siirtosuunnitelmien ja -sopimusten laatimiseen sekä hyvinvointialueille siirtyvän omaisuuden ja sopimusten oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen. Merkittävimmät kustannukset aiheutuvat väliaikaisiin valmistelutoimielimiin ja hyvinvointialueille palkattavasta henkilöstöstä, tiloista, toiminnasta sekä lakisääteisten tehtävien järjestämisestä ja näihin liittyvistä mahdollisista ostopalveluista.

Rahoitusmallit eivät huomioi Pohjois-Pohjanmaan erityiskysymyksiä

Oulun kaupunki toteaa, että esitetty rahoitus on riittämätön eikä vastaa Pohjois-Pohjanmaalla tehtyjä arviolaskelmia valmisteluun tarvittavasta rahoituksesta. Pohjois-Pohjanmaalla on alueista eniten kuntia (30 kuntaa) ja järjestäjien määrä 23 on alueista kolmanneksi korkein. Siitä huolimatta sekä esitetyssä rahoitusmallissa että vaihtoehtoisessa mallissa Pohjois-Pohjanmaan kokonaisrahoitus asukasta kohti jäisi alle maan keskiarvon.

Asetusluonnoksen rahoitusmalleissa alueet, joissa järjestämistä on osin siirretty ”isommille harteille” eli sote-kuntayhtymille, kuten Pohjois-Pohjanmaalla on tehty, saavat rahoitusta keskimääräistä vähemmän.

Oulun kaupunki esittää, että rahoitusta tulisi merkittävästi lisätä ja lisäksi tulisi arvioida uudelleen rahoituksen määräytymisperusteita: perusteena tulisi käyttää pelkästään järjestämisvastuullisten organisaatioiden määrää. Myös peruskunnissa tehtävä valmistelutyö hyvinvointialueen rakentamisessa tulee korvata.

Rahoitusmallit eivät riittävästi huomioi Pohjois-Pohjanmaan erityiskysymyksiä. Maakunta on maantieteellisesti erittäin laaja. Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen henkilöstömäärä tulee olemaan maan kolmanneksi suurin, noin 18 000 henkilöä. Valmistelutyötä on aloitettu rakennehankkeen tuella, mutta pääosa voimaanpanolaissa luetelluista tehtävistä on aloittamatta. On myös huomioitava, että hyvinvointialueiden muodostamista on tehtävä vahvassa yhteistyössä peruskuntien kanssa. Valmistelu edellyttää merkittävää työpanosta myös alueen kunnilta. Oulun väestö on noin puolet koko maakunnan väestöstä ja Oululle muutos palvelujen järjestäjänä on erityisen suuri ja vaativa.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella toteutetaan hyvinvointialuevalmistelun lisäksi samanaikaisesti kahden pelastuslaitoksen yhdistyminen, joka on mittaluokaltaan ja työmäärältään huomattava valmistelutyö. Pelastuslaitoksella ei ole ollut käytettävissä erillistä rahoitusta valmisteluun eikä valmistelua ole vielä kyetty aloittamaan.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.