Ajankohtaista

< Takaisin

Perhehoidossa vanhuksesta tulee perheenjäsen

Vanhusten yleiseen yksinäisyyteen ratkaisu voi löytyä perhehoidosta. Kyseessä on hoitomuoto, jossa vanhus asuu samassa taloudessa jonkun henkilön kodissa ja on siellä siis perheenjäsen.

Kuvaaja Sami RäbinäPerhehoito on joko pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Sitä voidaan käyttää myös ratkaisuna omaishoitajan vapaiden aikana. Lisäksi perhehoito sopii esimerkiksi yö- tai päiväaikaiseen perhehoitoon.

Ennakkoluuloista päästään pois

Tällä hetkellä Oulussa on 6–10 vanhusta perhehoidossa. Käytettävissä olisi 30 perhehoitajaa. Omaishoitajia on tällä hetkellä useita satoja ja heille kuuluisi lakisääteinen 3 vuorokauden vapaa kuukaudessa.

"Hoitoalan ihmiset ovat sanoneet, että tämä on inhimillisempää vanhuksen hoitoa, koska heillä on oikeasti aikaa hoitaa vanhusta", toteaa Oulun kaupungin perhehoidon kouluttaja Sisko-maija Pirilä.

Pirilä mainitsee hoitomuotona laadukkaaksi, inhimilliseksi ja edulliseksi.

"Ikäihmisten kerhoissa on yleensä sellaisia ennakkoluuloja, että tässä oltaisiin palaamassa takaisin köyhäinhoitoon. Kuitenkin kun olemme keskustelleet ikäihmisten ja omaisten kanssa, näkökulmat muuttuvat, kertoo kokemuskouluttaja Sirkka Saisalo.

Koulutusta järjestetään ja valmiudet arvioidaan

Jotta perhehoitajana voi toimia, pitää käydä koulutus. Se kestää kolme tuntia seitsemänä päivänä ja kouluttajina toimivat perhehoitoliiton kouluttajavalmennuksen käyneet kouluttajat. Kotitehtävät ovat laajat ja mukana on tarpeen mukaan myös kehitystehtäviä.

Lopuksi valmiudet toimia perhehoitajana arvioidaan.

Koulutusta ikäihmisten perhehoitoon järjestetään nyt toista kertaa. Samaan aikaan Pirilä ja Saisalo kouluttavat myös kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoitajia. Heille järjestetään koulutusta ensimmäisen kerran Oulun kaupungissa.

Vanhus kohdataan tarpeellisena

Yleensä koulutuksissa perhehoitajat ovat olleet hoitoalan ihmisiä. Ammatillista pohjakoulutusta perhehoitajana toimimiseen ei kuitenkaan lain mukaan vaadita.

Yhdellä hoitajalla voi olla neljä vanhusta ja kahdella hoitajalla seitsemän vanhusta. Jos hoidettavia on enemmän kuin neljä, hoitajalla pitää olla perhehoitajakoulutuksen lisäksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.


"Perhehoitajan pitää nähdä vanhuksen tarpeet ja pitää niistä huolta. Hänellä pitää myös olla vuorovaikutuskykyä. Oleellista on taito tehdä yhteistyötä vanhuksen omaisten kanssa", Pirilä toteaa.

Perhehoitajalta edellytetään myös sitoutumista tehtävään ja kykyä kuntouttaa vanhusta.

"Vanhuksen pitää myös tuntea itsensä tarpeelliseksi ja hänen voimavaransa pitää ottaa käyttöön."

Perhehoidossa kodille on tiettyjä kriteerejä kuten että talo on tilava ja esteetön. Vanhuksella pitää olla oma huone. Palo- ja pelastusviranomaisten kanssa käydään läpi pelastussuunnitelma.

Hoitosuhteesta myös elantoa

Perhehoitolaki tuli voimaan huhtikuussa.

"Entinen laki oli tarkoitettu vain lasten ja nuorten hoitoon. Se on yleensä tutumpaa toimintaa, mutta samat kriteerit pätevät lain mukaan myös vanhus- ja vammaisten hoidossa", huomauttaa Pirilä.

Asiakkaat perhehoitoon valitsee Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden palveluohjausyksikkö.

Pirilä huomauttaa, että perhehoidossa on kysymys myös hoitajan omasta elannosta. Kaupunki maksaa perhehoitajalle tarvittaessa alkuavustuksen, joka voi olla enintään 1 277 euroa. Pitkäaikaisessa perhehoidossa hoitopalkkio on 1129 euroa ja kulukorvaus 646 euroa kuukaudessa perhehoidossa olevaa ikäihmistä kohden.

Palkkio ja kulukorvaus maksetaan jokaisesta hoidettavasta erikseen. Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoidon korvaukset ovat samantasoiset.

Kaupunki tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen eli perhehoitaja ei ole kunnan työntekijä. Hoidon kesto ja muoto määritellään sopimuksessa. Kaupunki myös valvoo perhehoitoa.

Lisätietoja perhehoidon verkkosivuilta.

 

Teksti Sirpa Tarkkinen/Oulun kaupunki
Kuva Sami Räbinä/Oulun kaupunki

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.