Tulottomiin nuoriin panostetaan Oulussa – säästöjä yli 400 000 euroa - Ajankohtaista - Sosiaali- ja perhepalvelut - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Tulottomiin nuoriin panostetaan Oulussa – säästöjä yli 400 000 euroa

Oulussa nuorisotyöttömyys on valtakunnallisesti tarkasteltuna korkealla tasolla.

”Työpaikkojen puute pohjoisessa näkyy muun muassa toimeentulotuen tilastoissa ja työttömyyspäivien määrissä”, kertoo Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen.

Oulussa alle 25-vuotiaita toimeentulotuen saajia oli kaikista toimeentulotukea saavista vuonna 2015 lähes kolmannes: 31 prosenttia. Helsingissä toimeentulotuen hakijoista vain joka kymmenes oli nuori.

Ouluun perustettiin oma nuorten sosiaalityön yksikkö elokuussa 2015.

Yksikössä työskentelee 7 sosiaaliohjaajaa, jotka ovat tähän mennessä tavanneet reilu 700 18–25-vuotiasta nuorta. Nuorista kolme neljäsosaa on ollut miehiä.

Toiminnan tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä toimeentulotuen kustannusten väheneminen.

”Tapaamme asiakkaita toimistolla, kotona tai muualla. Teemme yhteistyötä TE-toimiston ja muiden verkostojen kanssa. Hyödynnämme asiakastyössä myös sosiaalista mediaa ”, kertoo sosiaaliohjaaja Saila Lähteenmäki.

Tulottomia nuoria on tilastojen mukaan ollut Oulussa kuukausittain 95 vähemmän ajalla 1.1–30.9.2016, kuin vastaavalla ajalla vuotta aikaisemmin.

”Karkean arvion mukaan tämä tarkoittaa noin 450 000 euron säästöjä toimeentulotulotuessa”, arvioi Lähteenmäki.

Koulutetutkin nuoret työnhakijoina Oulussa

Tuoreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin ”Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa” mukaan työttömyys näyttäytyy Oulussa pidempiaikaisena ilmiönä kuin muissa tutkimuskaupungeissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa.

Tutkimustulos kertoo alueellisten työmarkkinoiden poikkeavuudesta suurten kaupunkiseutujen osalta.  Oulussa talouden taantuman ja rakennemuutoksen myötä työnhakijoiksi on joutunut myös runsaasti hyvin koulutettuja nuoria.

Oulussa nuorten koulutustaso on verrattain hyvä, eikä muiden syrjäytymisen riskitekijöiden osalta THL:n raportissa havaittu merkittäviä eroja muihin isoihin kaupunkeihin verrattuna.

Koulutetut, työttömät nuoret eivät tavallisesti ole tulottomia ja täysin toimeentulotuen varassa eläviä, vaan saavat työttömyysetuutta, jota mahdollisesti täydentää asumistuki sekä perhe- ja asumistilanteesta riippuen myös toimeentulotuki.

Arja Heikkinen muistuttaa, että koko maan tasolla suurimmalla osalla nuorista menee tilastotiedon mukaan hyvin.

”Silti on olemassa selkeä joukko nuoria, joilla on erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Nuorten sosiaalityön tehtävänä on työskennellä niiden nuorten kanssa, joille nämä riskit ovat kasaantuneet.”

Saila Lähteenmäki

Sosiaaliohjaaja Saila Lähteenmäki ohjaa nuoria myös Facebookissa.

 

Lisätietoja:

Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen p. 044 703 4034
Sosiaaliohjaaja Saila Lähteenmäki p. 044 703 8132, https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki


Poikkeuksia aukioloajoissa Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.