Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Tutussa kodissa Kalajoella, Oulussa ja Kuusamossa

Ikäihmisten asumisvaihtoehtoja monipuolistetaan kehittämällä ikäihmisten asumisen tarpeisiin uutta joustavampaa mallia Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa. Tavoitteena on uuden joustavan palvelun asumismallin avulla mahdollistaa ikäihmisten yhteisöllinen ja itsenäinen asuminen omassa kodissaan lähellä palveluja elämän loppuun saakka.

Kalajoen, Oulun ja Kuusamon yhteinen Tutussa kodissa -kehittämishanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista (JOPA), joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa. Hankekokonaisuus on osa kansallista ikäohjelmaa ja sillä toteutetaan myös hallitusohjelmaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Laatusuosituksessa painotetaan ikäystävällisyyden huomioimista asuinalueiden suunnittelussa ja olemassa olevien asuinympäristöjen kehittämisessä sekä ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista, kuten välimuotoinen ja yhteisöllinen asuminen.

Ikääntyneen väestön osuuden kasvu koko väestöstä on jo pitkään tiedostettu ja se on ylläpitänyt tarvetta edelleen kehittää turvallista kotona asumista ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä. Ikäystävällisyys kunnissa on iäkkäiden asukkaiden omannäköisen elämän mahdollistamista huomioimalla heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Sosiaalisen ja fyysisen ympäristön esteettömyys luo perustaa ikääntyvien asukkaiden hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja itsenäiselle elämälle. On olennaista tarjota tukea oman asumisen ennakointiin ikääntymisen myötä. Ennakointiin liittyy oman asunnon ja sen lähiympäristön turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen toimintakyvyn heikentymistä. Ikäihmisten tarpeet otetaan huomioon myös laajemmin asuntokannan korjaamisen edistämisessä ja asuinympäristöjen suunnittelussa.

Kehitetään nykyistä monimuotoisempia ikäihmisten asumisen vaihtoehtoja ikäystävällisissä asuinympäristöissä, joissa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Tällä tavalla edistämme itsemääräämisoikeuden toteutumista ja tuemme ikäihmisten aktiivisuutta tärkeänä osana yhteiskuntaa.  Lokakuun alussa alkaneessa Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa on ajatuksena, että palvelut joustavat, mutta koti pysyy. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat asumisen keskiössä. Turvallisen ja tarpeisiin vastaavan asumisen kehittämistä tukee hyvinvointiteknologian ja digipalvelujen tarjoamat mahdollisuudet, joita voidaan hyödyntää ikäihmisten palvelutarjonnassa.

Tutussa kodissa -kehittämishanke kestää vuoden 2022 loppuun. Tällä hetkellä käynnissä on kehittämishankkeen toteutuksen suunnitteluvaihe ja tiedottaminen. Kuntalaisten ääni ja osallistuminen huomioidaan kehittämistyössä.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.