Ajankohtaista

< Takaisin

Uusi lastensuojelun yksikkö aloitti toimintansa

Lastensuojelutarpeen selvitystiimi on aloittanut työskentelynsä. Tiimin työntekijät selvittävät uuden lastensuojeluilmoituksen tultua, onko lapsella tai perheellä tarvetta lastensuojelulle tai muulle tuelle.

Yksikössä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, kaksi sosionomia sekä palveluesimies. Henkilökunta valikoitui 180 hakijan joukosta.

Työntekijät lähtevät työskentelemään, kun lapsesta tai perheestä on tullut lastensuojeluilmoitus. Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi perheväkivaltaa, lapsen kaltoinkohtelua tai vakavia käytöshäiriöitä, lapsen tai vanhemman päihdeongelmia tai itsetuhoisuutta.

Selvityksen aikana lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakas. Mikäli perheellä on jo lastensuojelun asiakkuus, heistä tehdyt uudet ilmoitukset ohjataan omalle tutulle työntekijälle.

Uusi selvitysyksikkö perustettiin, jotta lastensuojeluilmoitukset pystyttäisiin käsittelemään tilanteen ollessa mahdollisimman tuore. Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset tulee lain mukaan ottaa käsittelyyn seitsemässä vuorokaudessa ja kiireelliset välittömästi. Lastensuojeluilmoituksen vuoksi tehdään lapsen elämäntilannetta kartoittava palveluntarpeen arvio, jonka tulee valmistua kolmessa kuukaudessa.

Myös palvelutarpeen arviot halutaan jatkossa tehdä aiempaa laadukkaammin. Lasten ja aikuisten omille tapaamisille varataan riittävästi aikaa ja myös perheen verkosto otetaan aiempaa paremmin mukaan selvitykseen. Perheiden omia voimavaroja halutaan tukea niin, ettei lastensuojeluasiakkuutta tarvittaisi.

Lastensuojeluilmoitukset oululaisista lapsista tehdään kaupungin nettisivujen ouka.fi/huoli kautta. Sivuilla voi tehdä myös yhteydenottopyynnön sosiaalipalveluihin oman perheensä tuen tarpeen arvioimiseksi. Akuuteissa tilanteissa tulee ottaa yhteys sosiaalipäivystykseen 044 703 6235 tai hätäkeskukseen 112.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.