Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotus 1.8.2016 alkaen - Ajankohtaista - Sosiaali- ja perhepalvelut - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotus 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja sekä sen nojalla annetussa asetuksessa (912/1992).

Asiakasmaksulain mukaiset maksut 1.8.2016 alkaen

1.8.2016 voimaan tulevista varhaiskasvatuksen indeksitarkistuksista on annettu 27.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1411/2015). Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytetyt tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 290 €. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 €/kk.  Pienin perittävä maksu on 27€.

Asiakasmaksujen muutos
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Nykyinen maksu

Maksu 1.8.2016

alkaen

Korkein perittävä kuukausimaksu

283

290

Toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu

255

261

Alin perittävä maksu

26

27


Tulorajat nykyisin ja 1.8.2016 alkaen:
 

Perheen koko

Nykyiset

tulorajat €/kk

 

Tuloraja €/kk

1.8.2016 alkaen

Korkein maksuprosentti

2

1355

1403

11,5

3

1671

1730

9,4

4

1983

2053

7,9

5

2116

2191

7,9

6

2248

2328

7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Harkinnanvaraiset asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen:
Päiväkodit ja perhepäivähoito voivat tarjota tilapäishoitoa yksiköissään enintään 5 päivää kalenterikuukaudessa/lapsi.
 

Kokopäivähoito

17,30 €/pv/lapsi

Osapäivähoito

10,40€/pv/lapsi

Saamenkielen ryhmä

23,30 €/kk silloin kun lapsi on pelkästään saamenkielen ryhmässä. Mikäli lapsi on myös päivähoidossa, saamenkielisen ryhmän toiminta on maksuton.Poikkeuksia aukioloajoissa Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.