Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Varhaiskasvatuksen aukiolopoikkeukset kesällä 2015

Kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kesäaikana järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi.  Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.
 

Sopimus vähintään kuuden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta tehtävä 15.5.2015 mennessä

Kunnallisen päivähoidon asiakasperheet voivat tehdä sopimuksen lapsen/lasten vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta ajalla 1.6. – 31.8.2015, jolloin poissaolon ajalta ei peritä päivähoitomaksua (STL 20.3.2003 § 49). HUOM! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Sitovan ilmoituksen voit tehdä osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi  kohdassa Sähköinen asiointi.

Huom. asiakasmaksupilotissa mukana olevien päiväkotien asiakkaat (Huonesuo, Pyykösjärvi, Välikylä ja Välikylän ryhmis) eivät ilmoita lomapoissaoloja yllä olevasta linkistä vaan he saavat ohjeet poissaoloilmoituksen tekemiseen Daisy Net:in kautta omasta päiväkodistaan.

Mikäli sopimus tehdään kirjallisesti, sopimuslomakkeen (voit pyytää lomakkeen lapsesi päivähoitopaikasta) allekirjoittavat sekä vanhemmat että päiväkodin johtaja/perhepäivähoidon ohjaaja 15.5.2015 mennessä.

Muutoksia tehtyihin sopimuksiin ei hyväksytä kuin erityissyistä, joita ovat vanhempien lomautus tai irtisanominen sopimuksen teon jälkeen. Kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta tulee toimittaa päiväkotiin.
 

Kesäpäivystys 29.6. – 2.8.2015

Päivystysaikana 29.6. – 2.8.2015 päivystävien päiväkotien palveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville, eli kesän työssäkäyvien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille. Päivähoitomaksu peritään varatulta ajalta.

Päivystävinä päiväkoteina tulevat toimimaan seuraavat (muutokset ovat mahdollisia):

  • Pohjoinen alue: Länsituuli (tarvittaessa jatkettu aukiolo ma-su) ja Ritaharju (tarvittaessa jatkettu aukiolo ma-pe)
  • Itäinen alue: Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti Yli-Ii, Pikku-Vesainen, Honkimaan päiväkoti ja Talvikangas (kaikissa yksiköissä jatkettu aukiolo tarpeen mukaan)
  • Eteläinen alue: Pitkäkangas ja Sarasuo (molemmissa jatkettu aukiolo tarvittaessa)
  • Keskinen alue: Ainolassa Varpulan vuorohoitoryhmä, Mäntylä-Snellman ja Kisakenttä

Kesäpäivystykseen ilmoittautumisesta tiedotetaan asiakasperheitä huhtikuussa 2015.
 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.