Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksut voimaan maaliskuun alusta

 

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017 alkaen. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle valitun varhaiskasvatuksen laajuuden perusteella.

Ylin perittävä kuukausimaksu on 290 € kuten nykyisinkin. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on aina enintään 90 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, eli enintään 261 euroa kuukaudessa.

Seuraavien lasten osalta maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa.

Uudessa laissa säilyy ennallaan 0-maksuluokka, samoin maksun minimimäärän (alle 27 euroa) perimättä jättäminen.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan, sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, sekä verosta vapaat tulot. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin kahden ja kolmen hengen perheiden osalta.

Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa kahden vuoden välein ansiotasoindeksin muutosten mukaisesti. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018.

Niillä perheillä, joiden kanssa on sovittu 20 tunnin varhaiskasvatuksesta viikossa (huoltaja on kotona) tai laajemman varhaiskasvatuksen käytöstä (5-8 h/päivä), lasku muodostuu sovitun käytön mukaisesti.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat edelleen maksuttomia.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
 

Asiakasmaksuun vaikuttaa myös hoitoajan pituus 

Voit vaikuttaa lapsesi asiakasmaksuun valitsemalla hänelle juuri sen määrän varhaiskasvatusta (tuntia/kuukausi) mikä sopii perheenne tarpeisiin. Hoitoaikaan perustuva asiakasmaksu perustuu etukäteen sovittuihin kuukausittaisiin hoitotunteihin ja toteutuneisiin tunteihin. Hoitoaikaan perustuvan asiakasmaksuin määräytymisperusteet ovat asiakasmaksulain mukaisia.

Lisätietoja hoitoaikaan perustuvasta asiakaslaskutuksesta 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta, mutta palvelusetelin arvon määräytymisessä ja muuttamisessa käytetään samaa ohjeistusta kuin Oulun kaupungin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kohdalla. Myös sisaralennus koskee palveluseteliasiakasta.

Lisätietoja yksityisen päivähoidon palvelusetelistä
 

Kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa auttaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus: 
p. 08 558 45300, varhaiskasvatuksenpalveluohjaus(at)ouka.fi

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.