In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Milloin ja miten yhteys lastensuojeluun? Milloin ja miten yhteys lastensuojeluun?

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla vireilleasiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojelulaissa (LSL 25§) on määritelty työntekijät/viranomaiset, joilla on ilmoitusvelvollisuus. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Lastensuojeluun voi kuitenkin aina ottaa yhteyttä, yksityishenkilö myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • väkivaltaa
  • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
  • muita kriisejä
  • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.

Lasten huolto- ja tapaamisasiassa ollaan suoraan yhteydessä lastenvalvojiin.

Miten otan yhteyttä lastensuojeluun

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.ouka.fi/huoli.

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita sosiaalipäivystykseen.
Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen 112 kautta.

Mitä yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen

Sosiaaliviranomainen arvioi ilmoituksen sisällön perusteella, ohjautuuko ilmoitus selvitettäväksi lastensuojeluun vai sosiaalipalveluihin.

Lastensuojeluun ohjautuneet ilmoitukset selvittää sosiaalityöntekijä lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa (7 arkipäivää) ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin. Kiireellinen lastensuojelutarve arvioidaan välittömästi ja ryhdytään tarvittaviin lastensuojelutoimiin.

Yhteydenotto/ilmoitus velvoittaa viranomaista tekemään sosiaalihuoltolain 36§:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin 3 kuukauden kuluessa, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.

Sosiaalipäivystys

arkisin klo 8-16

p. 044 703 6235

Muina aikoina yhteys sosiaalipäivystykseen hätänumerosta 112.

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset voi toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Lastensuojelu, PL 25, 90015 Oulun kaupunki. Kiireettömissä lastensuojeluasioissa yhteys lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään.