Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Milloin ja miten yhteys lastensuojeluun?

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla vireille asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojelulaissa (25 §) on määritelty työntekijät ja viranomaiset, joilla on ilmoitusvelvollisuus. Muilla on oikeus tehdä ilmoitus. Lastensuojeluilmoitus tehdään sähköisesti tai puhelimitse.

Yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista, kun perheessä esimerkiksi on

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai kokeilua
  • muita kriisejä

Lasten huolto- ja tapaamisasiassa ollaan suoraan yhteydessä lastenvalvojiin.

Miten otan yhteyttä lastensuojeluun

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.ouka.fi/huoli.

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita sosiaalipäivystykseen.
Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen 112 kautta.

Mitä yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen

Yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen asia selvitetään sosiaalipalveluissa tai tarvittaessa lastensuojelussa.

Lastensuojeluun ohjautuneet ilmoitukset selvittää sosiaalityöntekijä seitsemässä arkipäivässä ja on yhteydessä perheen ohella tarvittaviin tahoihin. Kiireellinen lastensuojelutarve arvioidaan välittömästi ja ryhdytään tarpeellisiin lastensuojelutoimiin. Palvelutarpeen arvio tehdään kolmessa kuukaudessa, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

p. 044 703 6235
Palvelee kaikkina vuorokauden aikoina. Mikäli sosiaali- ja kriisipäivystys ei pysty vastaamaan, ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset pyydetään tekemään osoitteessa www.ouka.fi/huoli.