Avio- tai avoero - Perheiden tukeminen ja lastensuojelu - Sosiaali- ja perhepalvelut - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Avio- tai avoero Avio- tai avoero

Ero on kriisi, joka koskettaa jokaista perheen jäsentä. Päätöstä harkitessa voi ulkopuolinen apu olla tarpeen. Apua parisuhteen ongelmissa voi hakea esimerkiksi Oulun kaupungin perhepalveluista tai Oulun seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksesta (kirkon jäsenyys ei ole edellytys). 

Avio- ja avoerotilanteissa kaupungin sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat antavat ohjausta ja neuvontaa käytännön asioiden järjestämisessä. Lapsiin liittyvät sopimukset tehdään lastenvalvojan luona.

Henkistä ja taloudellista tukea

Jos erotilanne tuntuu henkisesti tai taloudellisesti ylitsepääsemättömältä, saat apua omalta terveysasemalta ja voit hakea toimeentulotukea. Myös Oulun kriisikeskuksen puoleen voi kääntyä haastavassa tilanteessa.

Eron hakeminen ja omaisuuden jakaminen

Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Avioeron saamiseksi puolisoilla on hakemuksen jättämisestä alkaen kuuden kuukauden ns. harkinta-aika. Sen jälkeen on puolen vuoden kuluessa haettava lopullista avioeroa. Omaisuus voidaan jakaa puolisoiden keskinäisellä sopimuksella harkintavaiheessa, tai käräjäoikeus voi riitatilanteessa määrätä pesänjakajan. 

Avoerossa avopuolisoilla on oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa omaisuuden erottelua varten, jos avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteisiä lapsia eivätkä he pääse sopuun omaisuuden erottelemisesta.

Avioerohakemuksen yhteydessä asiakas voi pyytää ratkaisua yhteisiä alaikäisiä lapsia koskevissa lapsen huolto-, asumis-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioissa. Vaihtoehtoisesti puolisot voivat kääntyä kaupungin lastenvalvojien puoleen virallisten sopimusten tekemiseksi.

Lue lisää avioerosta oikeusministeriön sivuilta.