Ilmoita huolesi

Voit ilmaista huolesi oululaisesta lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta tältä sivulta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Tiedot vastaanotetaan hyvinvointipalveluissa.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. Tee lastensuojeluilmoitus.

Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös muista kuin lapsista. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan. Ikäihmisistä tehtyjä ilmoituksia kutsutaan toisinaan vanhustensuojeluilmoituksiksi. Ilmoita sosiaalihuollon tarpeesta.

Yhteydenoton sosiaalipalveluihin palveluiden tarpeen arvioimiseksi voi myös tehdä itsestään tai perheestään. Parasta olisi, jos huolen kohteena olevalta henkilöltä olisi suostumus ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin. Ota yhteyttä sosiaalipalveluihin tuen tarpeen arvioimiseksi.

Jos suostumusta ei asiasta tai ihmisestä riippuen voi saada, saa yksityishenkilö tehdä nimettömän ilmoituksen sosiaalipalveluihin. Kun olet ilmoittanut huolesi, voit jättää ammattilaisen vastuulle hoidon- ja avuntarpeen arvioinnin.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Me kaikki voimme osoittaa, että välitämme.

Turvallisuusilmoitukset

Huomioithan että huoli-ilmoitukset ovat eri asia kuin turvallisuusilmoitukset. Turvallisuus- tai vaarailmoituksilla tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle tai asiakkaalle haittaa hoidon tai palvelun aikana. Lue lisää asiakkaan oikeuksien sivulta.

Kiireellisissä tilanteissa soita sosiaalipäivystykseen p. 044 703 6235. Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soita hätäkeskukseen 112.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/huoli