Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Ilmoita huolesi

Voit ilmaista huolesi oululaisesta lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta tältä sivulta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Tiedot vastaanotetaan hyvinvointipalveluissa. Kaikki ilmoitukseen kirjaamasi asiat välittyvät sellaisenaan ilmoitusta koskevan henkilön tietoon.

Oulun ulkopuolella asuvien osalta tulee ilmoitus tehdä asiakkaan kotikuntaan.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. Yksityishenkilönä voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä, jolloin henkilöllisyytesi ei välity perheelle.

Huomioithan että lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ja muita lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ilmoituksen tekemiseen. Ilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri tahoja, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Jos teet lastensuojeluilmoituksen ammattilaisena, et voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Kirjaa ilmoitukseen huolellisesti omat yhteystietosi, jotta lapsen tilannetta selvittävä sosiaalihuollon työntekijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä myös ilmoituksen tehneeseen tahoon.

Lastensuojeluilmoitus kirjataan lapsen nimellä. Mikäli sinulla ei ole tiedossa lapsen henkilötietoja, kirjaa tämä selkeästi esille ilmoitukseen. Täytä muilta osin perhettä koskevat henkilötiedot mahdollisimman tarkasti, jotta ilmoitus voidaan kohdistaa oikealle taholle.

Mikäli lapsen tilanne vaatii kiireellistä arviointia, tee lastensuojeluilmoitus soittamalla sosiaalipäivystykseen numeroon 044 703 6235 tai hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112.

Tee lastensuojeluilmoitus.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös muista kuin lapsista. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan. Huolta voi myös aiheuttaa vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat. Parasta olisi, jos huolen kohteena olevalta henkilöltä olisi suostumus ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin. Jos suostumusta ei asiasta tai ihmisestä riippuen voi saada, saa yksityishenkilö tehdä nimettömän ilmoituksen sosiaalipalveluihin.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa laajasti eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen. Jos olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja. Jos apua tarvitseva henkilö antaa suostumuksensa, voit täyttää asiakkaan kanssa yhdessä tai hänen suostumuksellaan sähköisen yhteydenottolomakkeen Ota yhteyttä sosiaalipalveluihin tuen tarpeen arvioimiseksi.

Jos asiakkaan suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä. Jos teet ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta ammattilaisena, et voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Kirjaa ilmoitukseen huolellisesti omat yhteystietosi, jotta asiakkaan tilannetta selvittävä sosiaalihuollon työntekijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä myös ilmoituksen tehneeseen tahoon.

Ilmoita sosiaalihuollon tarpeesta.

Kuinka saan apua itselleni tai lapselleni?

Yhteydenoton sosiaalipalveluihin palveluiden tarpeen arvioimiseksi voi myös tehdä itsestään tai perheestään.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • elämäntilanteesi on kuormittava ja jaksamisesi vanhempana on koetuksella
  • olet huolissasi lapsesi tilanteesta tai kaipaat tukea kasvatuksellisiin asioihin
  • sinua kuormittavat elämänhallintaan tai arkeen liittyvät haasteet, kuten taloudelliset vaikeudet tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen
  • tilanteet joissa sinulla on arjen haasteita, muttet tiedä kenen ammattilaisen puoleen voisit kääntyä

Yhteydenottosi käsitellään hyvinvointipalveluissa ja sinuun ottaa yhteyttä sosiaalihuollon ammattilainen tapaamisajan sopimista varten. Ammattilaisen kanssa voit keskustella tarkemmin siitä, millaista apua ja tukea tilanteessasi on mahdollista saada.

Ota yhteyttä sosiaalipalveluihin tuen tarpeen arvioimiseksi.

Turvallisuusilmoitukset

Huomioithan että huoli-ilmoitukset ovat eri asia kuin turvallisuusilmoitukset. Turvallisuus- tai vaarailmoituksilla tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle tai asiakkaalle haittaa hoidon tai palvelun aikana. Lue lisää asiakkaan oikeuksien sivulta.

Kiireellisissä tilanteissa soita sosiaalipäivystykseen p. 044 703 6235. Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soita hätäkeskukseen 112.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/huoli