Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä ennen lapsen syntymää. Samalla voidaan tehdä sopimus lapsen yhteishuollosta. 

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Peruuttamisen voit tehdä esimerkiksi Omahoidossa. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin haluttaessa isyys selvitetään ja tunnustetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Yhteyden voi ottaa äiti tai mies.

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella lapsen äiti on lapsen huoltaja. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. 

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistumisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa isän sukunimi, ja isälle tulee elatusvastuu lapsesta. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden myös isään ja isän puoleisiin sukulaisiin. Jos isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen.

Mikäli vanhemmat asuvat erillään lapsen syntyessä, vanhemmat voivat tehdä elatussopimuksen lastenvalvojan luona.

Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä on luovuttu 2016 alkaen. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Äidin sijaan päätöksen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi rajatuissa tilanteissa tehdä lastenvalvoja.

Lastenvalvojien yhteystiedot

Ajanvaraus, aikojen peruutus, neuvontanumerot ja käyntiosoite

Kysyttävää? Lastenvalvojat netissä!

Lastenvalvojilta usein kysyttyä

Verkkoneuvonta Oulun Omahoitopalvelussa. Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse.