Järjestöavustukset - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Järjestöavustukset Järjestöavustukset

Hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksia myönnetään Oulussa toimiville sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja korkeintaan haettu määrä.

Jätä hakemus viimeistään 31.1.2018 klo 16 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Laita sähköpostiin tunnus "OUKA/8374/02.05.01.03/2017"

Kysy lisätietoja asiantuntija Tuija Puhakalta sähköpostitse: tuija.t.puhakka@ouka.fi tai puh. 040 651 7849

Tutustu myös lahjoitusrahastoon

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.