Järjestöavustukset - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Järjestöavustukset Järjestöavustukset

Hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksia myönnetään Oulussa toimiville sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja korkeintaan haettu määrä.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2017 klo 16 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Sähköpostiin tunnus "OUKA/9276/02.05.01.03/2016". 

Lisätietoja: Asiantuntija, hyvinvointipalvelut, Maarit Niva, puh. 040 641 6714.

Tutustu myös lahjoitusrahastoon

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.