Jonotilanne Jonotilanne

Toimeentulotukihakemukset käsitellään lakisääteisessä ajassa. Päätös kuluvalle kuukaudelle tehdään seitsemän työpäivän kuluessa hakemuksen saapumispäivää seuraavasta työpäivästä lukien, mikäli hakemus ei ole puutteellinen.

Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevaan hakemukseen tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään kyseisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.

Kirjallinen hakemus käsitellään saapumispäiväjärjestyksen mukaan, mikäli hakemus ei ole puutteellinen. Pyydämme toimeentulotuen hakijaa lukemaan huolella päätöksen kokonaisuudessaan.   Seuraavan kuukauden hakemukseen tulee toimittaa edellisessä päätöksessä yksilöidysti pyydetyt liitteet samanaikaisesti hakemuksen kanssa. Myönteisen päätöksen voimassaoloajalle erääntyneet toimeentulotukeen oikeuttavat laskut/niihin liittyvät maksutositteet voi toimittaa etuusyksikköön päätöksessä mainitun ohjeistuksen mukaisesti.

Kiireellisen tuen tarpeessa oleva asiakas voi ottaa yhteyttä oman alueensa sosiaalityöntekijään tai jättää kirjallisen hakemuksen. Kiireellisen käsittelyn edellytyksenä on ennalta arvaamaton, akuutti tilanne, johon hakija ei ole voinut varautua. Esimerkiksi liian myöhään jätetty hakemus ei täytä kiireellisen käsittelyn kriteeriä. Kiireellisissä tilanteissa päätös tehdään viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Sosiaalipalveluiden asiakaspalvelu

Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tänään  20.6.18 käsittelemme  11.6-12.6.18 saapuneita hakemuksia.

Käsittelyaika ei koske hakemuksia, joihin on pyydetty lisäselvityksiä. Jonotilanne päivitetään kerran päivässä.