Lahjoitusrahasto - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Lahjoitusrahasto Lahjoitusrahasto

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisölle sekä rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada avustusta hyvinvointilautakunnan myöntämistä järjestöavustuksista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi jakaa testamenttien ja lahjoitusten tekijöiden tahto huomioiden avustuksia esimerkiksi asiakkaiden loma- ja virkistystoimintaan, vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sekä asiakkaiden harrastustoimintaan.

Lahjoitusrahaston seuraava haku on 28.2.2017 mennessä. Hakemus tulee palauttaa kirjaamoon.

Hakeminen
Avustuspäätöksiä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat ovat 31.8. ja 28.2. mennessä. Hakemuslomake tulee palauttaa osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki.