Lapsen elatus

Lain mukaan molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. 

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Elatussopimus

Elatussopimuksella vanhemmat sopivat elatusavun suuruudesta.

Elatusavun määrä riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien maksukyvystä. Suurempi elatusvastuu kuuluu paremmassa taloudellisessa asemassa olevalle vanhemmalle. 

Lastenvalvojat esittävät vanhemmille elatusapusuosituksen oikeusministeriön julkaisemien ohjeiden pohjalta. Vanhemmilla on lähtökohtaisesti elatusasioissa sopimusvapaus. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli se on kohtuullinen.

Elatusapumaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksikorotuksista kuntiin vuosittain joulukuun aikana. Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Indeksikorotusasioissa ota yhteys lastenvalvojien toimistosihteeriin.

Elatussopimuksella vahvistettua elatusapumaksua ja oikeuden määräämää elatusapumaksua voidaan muuttaa uudella elatussopimuksella tai oikeudessa.

Koulutusavustuksesta yli 18-vuotiaalle katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä.

Käynnille tarvittavat tositteet

Hyvä asiakkaamme, täytä ja tulosta alta löytyvä varallisuusselvitys ja ota se mukaasi varatulle ajalle tositteiden lisäksi.

Varallisuusselvitys

Asiointinne nopeuttamiseksi pyydämme täyttämään ja tulostamaan varallisuusselvityksen omilla tiedoillanne ja ottamaan mukaanne varatulle ajalle tositteiden lisäksi.

Lomakkeita voimme toimittaa pyynnöstänne myös postitse tai sähköpostilla, ja niitä löytyy myös asiakasaulastamme.

Varallisuusselvityslomake

Tarvittavat tositteet elatusavun laskemiseksi

Vanhempien elatuskykyjen ja lapsen elatuksen tarpeen selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat:

 • viimeisin verotuspäätös erittelyosineen
 • viimeisin palkkatosite, joka sisältää tiedot myös kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden palkkakertymästä
 • tosite lomarahoista ja lakisääteisistä pidätyksistä, jos ne eivät käy ilmi viimeisimmästä palkkatositteesta
 • selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista)
 • päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet, eläke, opintotuki)
 • tositteet muista tuloista ja varallisuudesta (esim. kesämökit ja muut kiinteistöt, vuokratulot ja muut pääomatulot)
 • tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta
 • tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja korko, kotivakuutus, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra, nuohous yms.)
 • selvitys työmatkakuluista
 • selvitys säännöllisistä terveydenhoitokuluista
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet lapsen harrastuskustannuksista ja päivähoitomaksuista

Ota mukaasi myös voimassa oleva elatussopimus tai elatusaputuomio, mikäli ne eivät ole jo lastenvalvojalla tiedossa.

Halutessaan vanhemmat voivat laskea tulonsa ja asumismenonsa valmiiksi kuukausisummiksi, mikä nopeuttaa asiointia lastenvalvojan luona.

Lastenvalvojien yhteystiedot

Ajanvaraus, aikojen peruutus, neuvontanumerot ja käyntiosoite

Kysyttävää? Lastenvalvojat netissä!

Lastenvalvojilta usein kysyttyä

Verkkoneuvonta Oulun Omahoitopalvelussa. Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse.

Hyödyllisiä linkkejä

Elatusapulaskuri