Lapsen elatus - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Lapsen elatus Lapsen elatus

Lain mukaan molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhemmat asuvat erillään, kannattaa vanhempien muualla asuvan vanhemman elatusvastuu virallistaa lastenvalvojan luona tehtävällä elatussopimuksella.

Elatussopimus

Elatussopimuksella vanhemmat sopivat elatusavun suuruudesta.

Elatusavun määrä riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien maksukyvystä siten, että korkeampi elatusvastuu kuuluu paremmassa  taloudellisessa asemassa olevalle vanhemmalle. Elatusavun määrään voi vaikuttaa myös vanhemman muu elatusvastuu.

Lastenvalvojat esittävät vanhemmille elatusapusuosituksen oikeusministeriön julkaisemien ohjeiden pohjalta. Vanhemmilla on kuitenkin tietyissä rajoissa elatusasioissakin sopimusvapaus.

Elatusapumaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksikorotuksista kuntiin vuosittain joulukuun aikana. Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Indeksikorotusasioissa yhteydenotot perheoikeudellisten palveluiden toimistosihteeriin.

Elatussopimuksella vahvistettua elatusapumaksua, kuten myös oikeuden määräämää elatusapumaksua, voidaan tietyin edellytyksin muuttaa uudella elatussopimuksella tai tuomioistuinpäätöksellä.

Lisätietoa oikeusministeriön sivuilta.

Lastenvalvojan tapaamiselle tarvittavat tositteet:

Lastenvalvoja tarvitsee tiedot hakijoiden säännöllisistä nettotuloista. Niiden selvittämiseksi käytetään seuraavia tositteita:

 • voimassa oleva elatussopimus tai elatusaputuomio, mikäli ne eivät ole jo lastenvalvojalla tiedossa
 • viimeisin verotuspäätös
 • viimeisin palkkatosite, joka sisältää tiedot myös kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden palkkakertymästä
 • tosite lomarahoista ja lakisääteisistä pidätyksistä, jos ne eivät käy ilmi viimeisimmästä palkkatositteesta
 • selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista tai pääkirjan erittely yksityistilistä tai palkkatilistä)
 • päätös ja maksuilmoitus eläketulosta
 • päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet)
 • tositteet muista tuloista (esim. pääomatulot)
 • todistus opiskelun kestosta ja päätös opintotuesta
 • tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta
 • tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja korko, kotivakuutus, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra, nuohous yms.)
 • selvitys työmatkakuluista
 • selvitys säännöllisistä terveydenhoitokuluista
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet lapsen harrastuskustannuksista ja päivähoitomaksuista

Halutessaan vanhemmat voivat laskea tulonsa ja asumismenonsa valmiiksi kuukausisummiksi, mikä nopeuttaa asiointia lastenvalvojan luona.

Koulutusavustus yli 18-vuotiaalle

Vanhemman ensisijainen elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lain mukaan lapsella on kuitenkin 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin (esim. lukion) perusteella koulutusavustusta vanhemmalta, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella. Myös koulutusavustuksesta voi tehdä lastenvalvojan luona sopimuksen.

Lastenvalvojien yhteystiedot

Ajanvaraus, aikojen peruutus, neuvontanumerot ja käyntiosoite

Kysyttävää? Lastenvalvojat netissä!

Lastenvalvojilta usein kysyttyä

Verkkoneuvonta Oulun Omahoitopalvelussa. Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse.