Lapsen huoltajuus - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen

Lapsen huoltaja tekee lasta koskevat päätökset ja vain huoltajalla on oikeus saada viranomaisilta lapseen liittyviä tietoja. Lapsen syntyessä avioliitossa molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia.

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella lapsen äiti on lapsen huoltaja.

Avoliitossa olevat useimmiten allekirjoittavat neuvolassa tai lastenvalvojan luona isyysasiakirjojen ohella myös yhteishuoltosopimuksen.
Yhteishuollolla tarkoitetaan, että vanhemmat päättävät yhdessä lapsen asioista ja kummallakin huoltajalla on oikeus saada viranomaisilta lapseen liittyviä tietoja.

Yksinhuoltaja on yksin vastuussa lapsen asioista ja tekee lasta koskevat päätökset.

Huoltomuodolla ei ole vaikutusta vanhempien verotukseen, sosiaaliturvaan, lapsen oikeuteen saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan eikä tapaamisoikeuteen.

Niin kutsutussa rajoitetussa yhteishuollossa tuomioistuin voi vanhemman hakemuksesta päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken.

Käräjäoikeus voi määrätä hakemuksesta lapselle vanhempien ohella tai sijasta jonkun muun henkilön huoltajaksi.

Lapsen huoltajuus ja asuminen erotilanteessa

Vanhempien erotessa on tarkoituksenmukaista virallistaa lapsen asuminen sekä huoltajuus ja tapaamiskäytäntö lastenvalvojan luona tehtävällä huolto- ja tapaamissopimuksella.

Vanhemmat sopivat huolto- ja tapaamissopimuksella kumman vanhemman luokse lapsi jää asumaan, onko lapsen huolto eron jälkeen molemmilla vanhemmilla yhteisesti vai lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla sekä lapsen tapaamiskäytännöstä.

Lapsen turvallisuuden tunnetta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukee tieto, miten arki jatkuu vanhempien erosta huolimatta ja miten hän voi pitää yhteyttä vanhempaan, jonka luona ei asu.

Lue lisää avio- tai avoerosta.

Lastenvalvojien yhteystiedot

Ajanvaraus, aikojen peruutus, neuvontanumerot ja käyntiosoite

Kysyttävää? Lastenvalvojat netissä!

Lastenvalvojilta usein kysyttyä

Verkkoneuvonta Oulun Omahoitopalvelussa. Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse.