Lastensuojelu - Perheiden tukeminen ja lasten suojelu - Sosiaali- ja perhepalvelut - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Lastensuojelu Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä.  Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelussa on tarkoitus tukea vanhemmuutta, jakaa vanhemmuutta ja äärimmillään se voi olla vanhemmuuden korvaamista. Ensisijaisesti kuitenkin pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelussa toimitaan perheen kanssa yhteistyössä mahdollisimman hienovaraisesti siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta vahinkoa lapsen kehitykselle. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, vaikka asiakas ei haluaisi, mutta lapsen etu vaatii puuttumista.

Milloin otan yhteyttä lastensuojeluun ja miten

Lastensuojelun sosiaalityö

Lapsen sijoittaminen ja sijaishuolto

Sosiaalipäivystys

arkisin klo 8-16
p. 044 703 6235

Muina aikoina yhteys sosiaalipäivystykseen hätänumerosta 112.

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset pyydetään tekemään osoitteessa www.ouka.fi/huoli.