Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvontaa on lastensuojelulain (417/2007) 22 §:n mukaan haettava

  • tilanteessa, jossa perustellusta syystä voidaan olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai
  • lapsen edun turvaamiseksi.

Perusteltu syy on olemassa silloin, kun voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteettiristiriitaan tai hänen puolueettomuutensa vaarantuu ilmeisen eturistiriidan vuoksi.

Edunvalvojan määräämisestä päättää käräjäoikeus.

Lastensuojelun edunvalvoja toimii lapsen puolueettomana edustajana käyttäen lapsen puhevaltaa määrätyssä asiassa. Tehtävän ja toimivallan rajat määrittää edunvalvontamääräys.

Edunvalvojan on huolehdittava siitä, että

  • lapsen mielipiteet ja toivomukset välittyvät lastensuojelun työskentelyssä ja päätöksenteossa sen mukaisesti, kuin lapsi on ne esiin tuonut.  
  • Edunvalvojan on myös esitettävä oma näkemyksensä lapsen edun kannalta parhaasta ratkaisusta.
  • Lisäksi edunvalvojan on pidettävä lapsi ajan tasalla prosessin etenemisestä.

Edunvalvojaksi voidaan lain mukaan määrätä tehtävään soveltuva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa (holhoustoimilaki 442/1999 5 §). Sopivuutta arvioitaessa on otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn henkilön taito ja kokemus sekä tehtävän laajuus ja laatu.

Edunvalvojan on voitava puolueettomasti arvioida lapsen etua. Tehtävässä voi toimia esimerkiksi lainopillisen, sosiaalialan tai muun soveltuvan tutkinnon suorittanut henkilö. Lastensuojelun edunvalvojalta edellytetään tehtävän laadusta ja laajuudesta riippuen myös kokemusta lapsen kanssa työskentelystä, lastensuojeluprosessin tuntemusta ja kykyä arvioida lapsen kehitystarpeita.

 

Ilmoittaudu Oulun kaupungin lastensuojeluviranomaisten edunvalvojalistalle

Lastensuojelulain 22 §:ssä tarkoitettujen edunvalvontatehtävien hoitamisesta kiinnostuneet voivat halutessaan ilmoittautua Oulun kaupungin lastensuojeluviranomaisten edunvalvojalistalle.

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi edellä mainittujen tehtävien kannalta olennaisesta kokemuksestasi ja koulutuksestasi sekä ilmoita tuntihintasi mahdollisine lisäkuluineen.

Toimita hakemus osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Lisää viestin aihekenttään viite OUKA 5452/05.09.00/2019. Ilmoittautuminen on avoinna toistaiseksi.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valitsee lapsen tarpeet ja tilanteen huomioiden sopivan henkilön edunvalvojaksi ilmoittautuneista ja kysyy häneltä vielä suostumusta tehtävän hoitamiseen. Mahdollisista toimeksiannoista ja niihin liittyvistä yksityiskohdista sovitaan siis erikseen.

Ilmoittautuminen ei velvoita Oulun kaupunkia tarjoamaan ilmoittautuneelle yksittäisiä edunvalvontatehtäviä eikä ilmoittautujaa vastaanottamaan niitä.

Sijaishuollon palvelut

  • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 6, 3. krs 90590, Oulu
  • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Palveluesimies cell 044 703 6253 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 4869 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 6222
Tiedot esitetään hCard-muodossa.