Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumista ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä tuomioistuimelta. Ennen päätöksen tekoa tuomioistuin voi pyytää selvityksen perheoikeudellisista palveluista vanhempien ja lasten tilanteesta. Selvityksen laatii lapsen asuinpaikan sosiaalitoimi. Jos toinen vanhemmista asuu eri paikkakunnalla, tehdään yhteistyötä hänen kotikuntansa sosiaalitoimen kanssa.  Selvitys toimitetaan tuomioistuimeen, joka ratkaisee asian itsenäisesti ensisijaisesti lapsen etua ajatellen.

Selvitystä tehdessä sosiaalityöntekijät perehtyvät lapsen ja vanhempien tilanteeseen eri tavoin. Sosiaalityöntekijät tapaavat vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen toimistolla ja kotikäynneillä. Sosiaalityöntekijät voivat tarvittaessa pyytää eri viranomaisilta salassa pidettäviä tietoa.

Selvitystyöhön ei kuulu varsinainen sovittelu, mutta selvityksentekijät auttavat tarvittaessa vanhempia sopimuksen tekemisessä, mikäli he haluavat sopia asiasta selvitystyöskentelyn aikana.

Asianosaiset kutsutaan alkutapaamiseen kirjeitse. Kutsun mukana lähetetään alkutapaamisessa palautettava asiakastietolomake.

Sosiaalityöntekijät

  • Käyntiosoite work Perheoikeudelliset palvelut, Elektroniikkatie 4, 2. krs 90590 Oulu, 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 31 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell 044 703 4945 work 044 703 4946 work 044 703 4860 work
Tiedot esitetään hCard-muodossa.