Päätös ja maksaminen Päätös ja maksaminen

Viranhaltija päättää toimeentulotuen myöntämisestä. Päätös annetaan kirjallisena ja se lähetetään kotiosoitteeseen.

Palvelutakuu käsittelyvalmiiseen toimeentulotukihakemukseen:

Ei-kiireellinen toimeentulotukihakemus ratkaistaan seitsemän työpäivän kuluessa hakemuksen saapumispäivää seuraavasta työpäivästä lukien, mikäli hakemus ei ole puutteellinen. Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevaan hakemukseen on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään kyseisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.

Kiireellisessä tapauksessa päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kiireelliset perustoimeentulotuen asiat ratkaistaan Kelassa.

Tavallisimmin toimeentulotuki maksetaan hakijan pankkitilille, jolta se on nostettavissa 1–3 pankkipäivän kuluttua. Toimeentulotuki voidaan erityisestä syystä maksaa myös suoraan etuusyksiköstä asiakkaan esittämiin laskuihin maksun saajalle.

Takaisinperintä ja oikaisu
Myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin mm. tulossa olevasta etuudesta ja varallisuudesta sekä henkilöltä itseltään, mikäli hän on antanut erehdyttäviä tietoja viranomaiselle.

Päätökseen tyytymätön voi pyytää virheen korjausta päätöksentekijältä tai tehdä oikaisuvaatimuksen yksilöasiainjaostolle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli hakijalla on kysyttävää toimeentulotukipäätöksestä, hän voi ottaa yhteyttä päätöksentekijään. Yhteystiedot löytyvät hakijalle postitetusta päätöksestä.

Sosiaalipalveluiden asiakaspalvelu

Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tänään   6.7.18 käsittelemme  27.6-28.6.18 saapuneita hakemuksia.

Käsittelyaika ei koske hakemuksia, joihin on pyydetty lisäselvityksiä. Jonotilanne päivitetään kerran päivässä.