Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Perhe- ja laitoshoito

Jos kotiin tarjottava tuki ei ole riittävää, voidaan lapsi sijoittaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle. Paikkoja ovat perhehoito, kaupungin oma lastenkoti tai ostopalveluna hankittu ammatillinen perhekoti- tai laitospaikka. Tavoitteena on, että sijoitus toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen kanssa. 

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai sijaishuoltopaikka tulee muusta syystä löytää nopeasti, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti.

Perhehoito

Perhehoito tarjoaa lapselle turvallisen kodin sekä tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon perhehoitajan kodissa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheenjäseniin ja muihin läheisiin ihmisiin sijoituksen aikana. Perhehoitajana voi toimia myös lapsen lähiverkostoon kuuluva henkilö.

Oulun kaupunki valmentaa perhehoitajat tehtäväänsä ja valvoo heidän toimintaansa.

Lastenkoti

Oulun kaupungissa Metsolan lastenkoti järjestää alaikäisille lapsille tarpeenmukaisen huolenpidon sekä mahdollisuuden käydä koulua omassa koulussaan. Lastenkotihoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista riippuen perheen tarpeista.

Lastenkodista lapselle ja perheelle järjestetään palveluja ja tukitoimia. Hoidon tavoitteena on aina lapsen palautuminen takaisin kotiinsa, ja jos se ei ole mahdollista, rakennetaan kasvuooloja tukevaa yhteistyötä.

Metsolan lisäksi lapsi voidaan sijoittaa ostopalveluna ammatilliseen perhekotiin tai muuhun lastensuojelulaitokseen. Paikat sijaitsevat Oulussa tai ympäristökunnissa. Joissakin laitoksissa toimii oma koulu.

Katso myös

Lastensuojelun perhehoidon toimintaohje (pdf), Oulun kaupunki

Haluatko sijaisperheeksi?

Tutustu sijaishuoltoon

Metsolan lastenkoti

  • Käyntiosoite work Hämäläntie 15, 90800 Oulu
  • Puhelin Vastaanotto- ja arviointiosasto cell 044 703 6204 work 044 703 6254 Vastaava ohjaaja cell 044 703 6226 Palveluesimies work 040 635 6856
Tiedot esitetään hCard-muodossa.