In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Perhehoito ja lastenkoti Perhehoito ja lastenkoti

Jos kotiin tarjottava tuki ei ole riittävää, voidaan lapsi sijoittaa lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle. Sijoitus tapahtuu suunnitelmallisesti ja ennakoiden yhteistyössä huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumuksella. 

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muuten kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti.

Perhehoito

Perhehoidolla (perhehoitajalaki) tarkoitetaan hoidon tai huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitajia kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi. Perhehoitajana voi toimia lapsen lähiverkostoon kuuluva henkilö. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään.

Perhehoitoa voidaan käyttää huostaanotettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimena. Jotkut perhehoitajat toimivat lisäksi myös tukiperheenä.

Oulun kaupunki valmentaa perhehoitajat tehtäväänsä ja valvoo heidän toimintaansa.

Lastenkoti

Lastenkoti on lastensuojelulaitos, joissa voidaan järjestää lapsen sijaishuoltoa sekä sijoituksia avohuollon tukitoimena. Oulun kaupungilla on yksi lastenkoti Metsola, joka toimii vastaanottavana ja arvioivana yksikkönä. Lasten tai nuorten hoito- ja kasvatustyö lastenkodissa perustuu heille tehtyyn hoito ja kasvatussuunnitelmaan sekä asiakassuunnitelmaan.