Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Perhehoitomuodot

Perhehoitoa on Oulussa tavanomaista tai lyhytaikaista perhehoitoa.

Tavanomainen perhehoito
Tavanomainen perhehoito antaa lapselle uuden mahdollisuuden kokea turvallista perhe-elämää ja luoda läheisiä pitkäaikaisia ihmissuhteita.
Perhehoidolla mahdollistetaan lapselle hänen tarvitsema turvallinen, ikätasoa vastaava hoito ja huolenpito sekä yhteys omaan biologiseen sukuun.
Tavanomainen perhehoito on toimeksiantosuhteista pitkäaikaista perhehoitoa, johon lapsi ohjautuu suunnitelmallisesti. Perheet valmennetaan ennen lapsen sijoitusta eikä perheiltä edellytetä tiettyä koulutus- tai työtaustaa.
Perheiltä odotetaan sitoutumista lapseen ja kykyä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Lyhytaikainen perhehoito
Lyhytaikainen perhehoito on yleensä muutamia päiviä tai viikkoja kestävää lapsen tilapäistä hoitoa. Perheen kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Lyhytaikaiseen perhehoitoon voidaan sijoittaa sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä lastensuojelulain 37 § mukaisesti avohuollon tukitoimenpiteenä tai LSL 38 § mukaisella kiireellisellä sijoituspäätöksellä.

Koska lyhytaikaisen perhehoidon perheet voivat toimia päivystyksellisinä sijoituspaikkoina, tulee toisen vanhemman kyetä olemaan kotona päivisin. Hoidettavien lasten lukumäärä voi olla enintään 7 lasta.

Lisätietoa perhehoitajana toimimisesta ja perhehoidosta saa perhehoidon palveluesimieheltä ja sosiaalityöntekijöiltä.

Sijaishuollon palvelut

  • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 6, 3. krs 90590, Oulu
  • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Palveluesimies cell 044 703 6253 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 4869 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 6222
Tiedot esitetään hCard-muodossa.