Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Lastensuojelun sosiaalityö

Lapsi tulee lastensuojelun asiakkaaksi, kun palvelutarpeenarvion aikana on todettu lastensuojeluasiakkuuden tarve. Asiakkaana ja työskentelyn keskiössä on lapsi tai nuori, ja työskentelyyn osallistuu koko perhe.

Lastensuojelu on yhteistyötä perheen, lähiverkoston ja viranomaisten kanssa. Lasta ja perhettä autetaan sosiaalityön keinoin esimerkiksi avohuollon tukitoimilla, yhteisesti sovittujen tavoitteiden suuntaisesti. Lapsi saa hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän, joka hoitaa lapsen asioita asiakkuuden alkamisesta sen päättymiseen saakka.

Sosiaalityöntekijä laatii lapsen ja perheen kanssa suunnitelman, jossa määritellään lapsen tarvitsemat tukitoimet. Suunnitelma voi olla avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon suunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää tukea. Jos avohuollon tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi, lapsi joudutaan ottamaan huostaan ja sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Sijoituspaikkaa valittaessa sosiaalityöntekijä kartoittaa lapsen läheisverkoston mahdollisuudet toimia sijaisperheenä.

Tukitoimet voivat olla

  • erilaisia tukiryhmiä
  • tukea ammatin ja asunnon saamiseksi
  • tukihenkilön tai -perheen järjestämistä lapselle
  • perhetyötä tai kotipalvelua
  • taloudellista tukea lapsen harrastuksiin
  • loma- ja virkistystoimintaa
  • lasta ja perhettä tukevia muita palveluja

Huostaanotetun lapsen sosiaalityö

Huostaanotettu lapsi sijoitetaan perhe- tai laitoshoitoon. Perhehoitajana voi toimia myös lapselle läheinen henkilö.

Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen, lapsen vanhempien ja lapsen asioissa toimivan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Työskentelyn tavoitteena on turvata lapsen kasvu, kehitys ja huolenpito huostaanoton aikana ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä perheen jälleenyhdistämiseen. Jälleenyhdistäminen tapahtuu huostaanoton purkamisen kautta. Huostaanotetuille lapsille laaditaan asiakassuunnitelma. Myös huostaanotetun lapsen vanhemmille laaditaan vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma.

Jälkihuolto