In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lastensuojelun sosiaalityö Lastensuojelun sosiaalityö

Lapsi tulee lastensuojelun avohuollon asiakkaaksi, kun palvelutarpeenarvion aikana on todettu lastensuojeluasiakkuuden tarve. Lastensuojelun asiakkaana on aina lapsi tai nuori. Työskentelyn keskiössä on aina lapsen etu.

Lastensuojelutyötä tehdään yhdessä perheen, lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Lastensuojelussa lasta ja perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.

Asiakkuudessa oleville lapsille laaditaan asiakassuunnitelma, jossa määritellään lapsen tarvitsemat tukitoimet. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää tukea. Joskus avohuollon tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi, jolloin lapsi joudutaan ottamaan huostaan ja sijoittamaan pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle. Sijoituspaikkaa valittaessa kartoitetaan lapsen läheisverkoston mahdollisuudet toimia sijaisperheenä.

Tukitoimet voivat olla

  • erilaisia tukiryhmiä
  • tukea ammatin ja asunnon saamiseksi
  • tukihenkilön tai -perheen järjestämistä lapselle
  • perhetyötä
  • taloudellista tukea lapsen harrastuksiin
  • loma- ja virkistystoimintaa
  • tai muita lasta ja perhettä tukevia palveluja
  • kotipalvelu
     

Huostaanotetun lapsen sosiaalityö

Huostaanotettujen lasten ja heidän vanhempiensa lastensuojelun sosiaalityö hoidetaan perhehoidon yksikössä. 

Huostaanotetut lapset on sijoitettu perhehoitoon tai laitoshoitoon. Sijaishuoltopaikkana voi toimia myös lapsen läheisverkoston jäsen.

Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen, lapsen vanhempien ja lapsen asioissa toimivan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Työskentelyn tavoitteena on turvata lapsen kasvu, kehitys ja huolenpito huostaanoton aikana ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä perheen jälleenyhdistämiseen. Jälleenyhdistäminen tapahtuu huostaanoton purkamisen kautta. Huostaanotetuille lapsille laaditaan asiakassuunnitelma. Myös huostaanotetun lapsen vanhemmille laaditaan vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma. 

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen huostaanotetulle lapselle on järjestettävä jälkihuolto. Jälkihuolto on järjestettävä myös yhtäjaksoisesti puoli vuotta kestäneen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lapselle jälkihuollon suunnitelman, jossa määritellään lapsen tarvitsemat tukitoimet.