Mietitkö sijaisvanhemmaksi ryhtymistä? Mietitkö sijaisvanhemmaksi ryhtymistä?

Ennen hyväksymistä sijaisvanhemmaksi tai sukulaissijaisvanhemmaksi perheiltä edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Valmennus perustuu ryhmämuotoiseen Pride-valmennusmalliin, jossa arvioidaan perheen kanssa yhdessä valmiuksia sijaisvanhemmuuteen.

Perheitä tuetaan täydennyskoulutuksella, työohjauksella, vertaisryhmätoiminnalla sekä mielenterveystyön ja terveydenhuollon palveluilla. Jokaisella sijoitetulla lapsella on oma nimetty lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Perhehoitajille maksetaan lapsen hoidosta hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Sijaisvanhemman viisi valmiutta ovat:

  • Suojella ja hoivata lasta.

  • Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä.

  • Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen.

  • Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan.

  • Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Kaupunki rekrytoi ja valmentaa perhehoidosta kiinnostuneita perheitä säännöllisesti.
Lisätietoa perhehoitajana toimimisesta ja perhehoidosta saa perhehoidon palveluesimieheltä ja sosiaalityöntekijöiltä.

Sijaishuollon palvelut

  • Käyntiosoite work Hallituskatu 36 B 5. krs, Oulu
  • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Tiimin numero work 044 703 4741 Toimistosihteeri work 044 703 4740 Palveluesimies work 044 7036253
Tiedot esitetään hCard-muodossa.