Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Mietitkö sijaisvanhemmaksi ryhtymistä?

Alkavat PRIDE-ennakkovalmennukset Oulun kaupungilla

 

Oulun kaupunki rekrytoi ja valmentaa lastensuojelun perhehoidosta kiinnostuneita perheitä säännöllisesti.

Ennen hyväksymistä perhehoitajaksi tai sukulaissijaisvanhemmaksi perheiltä edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Valmennus perustuu ryhmämuotoiseen Pride-valmennusmalliin, jossa arvioidaan perheen kanssa yhdessä valmiuksia ryhtyä perhehoitajiksi.

Sijaishuollon tukiyksikössä alkaa seuraava ryhmämuotoinen perhehoitajien ennakkovalmennus loppuvuodesta 2022.

Valmennukseen haetaan tavallisia perheitä, jotka voivat tarjota lapselle kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa.

Perheitä tuetaan valmennuksen jälkeen täydennyskoulutuksella, työohjauksella, vertaisryhmätoiminnalla ja alkuohjauksella.

Jokaisella sijoitetulla lapsella on oma nimetty lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Perhehoitajille maksetaan lapsen hoidosta hoitopalkkio ja kulukorvaus. Perhehoitajat ovat myös oikeutettuja vapaaseen.

Lisätietoja saa Oulun kaupungin sijaishuollon tukiyksiköstä sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen haastatteluun.

Perhevalmennuksesta antavat lisätietoja

 • Pirjo Parkkinen p. 044 703 6222, sosiaalityöntekijä, sijaishuollon tukiyksikkö
 • Maarit Mäkikyrö p. 050 378 7412
 • perhehoidon palveluesimies p. 044 703 6253
 • tukiyksikön sosiaalityöntekijä p. 044 703 4869.

 

Ennakkovalmennus

Oulun kaupunki järjestää säännöllisesti sijaisvanhemmuutta harkitseville ennakkovalmennuksia noin neljä kertaa vuodessa.

Oulun kaupunki hakee jatkuvasti sijaisvanhempia huostaanotetuille ja kriisitilanteissa oleville lapsille. Sijaisperheiksi etsitään monenlaisia perheitä, sillä sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeet ovat erilaiset. Lapsi tarvitsee kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa.

Lastensuojelulain mukaan sijaishuolto tulisi ensisijaisesti toteuttaa perhehoitona. Perheet antavat lapselle mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Huostaanotetun lapsen perhehoito on toistaiseksi jatkuvaa.

Perhehoitajat saavat tehtäväänsä PRIDE-ennakkovalmennuksen, joka kestää 4-6 kuukautta. Valmennus on ryhmävalmennusta. Ryhmätapaamisia on yhdeksän ja ne pidetään iltaisin. Ennen valmennukseen tuloa perheet haastatellaan. Valmennuksen yhteydessä perheiltä pyydetään rikosrekisteriote, terveystodistus sekä kotikunnan lausunto.

Valmennuksessa käydään läpi perhehoitajan tehtävään kuuluvat valmiudet vastata huostaanotetun lapsen tarpeisiin. Perheille annetaan laajasti tietoa lastensuojelulaista sekä lasten erityistarpeista.

Sijaisvanhemman viisi valmiutta ovat:

 1. Suojella ja hoivata lasta.
 2. Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä.
 3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen.
 4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan.
 5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

 

Sijaishuollon palvelut

 • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 6, 3. krs 90590, Oulu
 • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Palveluesimies cell 044 703 6253 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 4869 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 6222
Tiedot esitetään hCard-muodossa.