Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Sijaisvanhemmuus

Jos lapsi tarvitsee kodin ulkopuolista hoivaa, hänelle tarjotaan ensisijaisesti perhehoitoa ja toissijaisesti laitoksessa tapahtuvaa hoitoa. Perhehoito on lapsen hoitoa ja kasvatusta yksityiskodissa, joka toimii sijaisperheenä. Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi.
Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille. Lapset voivat olla myös erityishoitoa vaativia lapsia ja nuoria.

Lapsen sijoitus voi olla pitkäaikainen tai lyhytaikainen. Pitkäaikaisessa sijoituksessa lapsi on hyvinvointilautakunnan huostassa. Lyhytaikainen sijoitus voi olla kriisiluonteinen tukitoimi, jolloin lapsi on sovitun ajan perhesijoituksessa. Perheet voivat toimia myös päivystävänä sijaisperheenä, jolloin lapsen sijoitus voi tapahtua akuutisti. Lapsen läheisverkostosta kartoitetaan läheisten mahdollisuus olla tukena lapsella tai toimia sijoituspaikkana.

Sijaisperheet valmennetaan tehtävään. Lisäksi heitä tuetaan lapsen kasvatuksessa, tarjotaan jatkokoulutusta ja työnohjausta. Sijaisperheet ovat tavallisia perheitä, joilta edellytetään sitoutumista, halua ja kiinnostusta hoitaa ja kasvattaa perheeseen sijoitettua lasta. Perheeltä edellytetään myös valmiutta toimia yhteistyössä lapsen biologisten vanhempien ja läheisten sekä lapsen asioissa mukana olevien viranomaisten kanssa.
Perhehoitajille maksetaan toimeksiantosopimuksen mukaista palkkiota ja kulukorvausta.

Kotona tapahtuva perhehoito voi olla tavanomaista tai lyhytaikaista perhehoitoa.

Sijaisperheitä haetaan alle 18-vuotiaille lapsille ensisijaisesti Oulun lähistöltä.
Lisätietoa perhehoitajana toimimisesta ja perhehoidosta saa perhehoidon palveluesimieheltä ja sosiaalityöntekijöiltä.

Sijaishuollon palvelut

  • Käyntiosoite work Elektroniikkatie 6, 3. krs 90590, Oulu
  • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Palveluesimies cell 044 703 6253 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 4869 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 6222
Tiedot esitetään hCard-muodossa.