Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloiselle, vähävaraiselle yksityishenkilölle, jolla on riittävä maksukyky lainan hoitamiseen. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Sosiaalista luottoa on mahdollista saada esimerkiksi työn edellyttämän auton tai työvälineiden hankintaan, vuokra-asunnon vakuuteen, asunnon muutostöihin tai oman talouden hallinnan saavuttamiseksi tehtäviin velkajärjestelyihin.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää

 • Oulussa vakinaisesti asuvalle ja oleskelevalle
 • Opiskelijalle, joka on suorittamassa ammatillista tutkintoa opintotukeen oikeuttavassa oppilaitoksessa ja on toimeentulotuen asiakkaana Oulussa eikä saa luottohäiriömerkinnän, vanhempien tulojen tai pitkittyneiden opintojen takia valtion takaamaa opintolainaa eikä ole kyennyt järjestämään opiskelulleen muuta rahoitusta
   
 • Pienituloiselle ja vähävaraiselle, jolla ei muuten ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, ja luotolla voidaan realistisesti ja pitkäjänteisesti edistää itsenäistä selviytymistä.

Sosiaalisen luototuksen soveltamisohjeet 2015

Hakeminen

Sosiaalisen luoton hakemisessa ota yhteyttä oheiseen palvelunumeroon. Hakuprosessiin kuuluu sosiaalisen luototuksen myöntämisedellytysten selvittäminen yksiköllisesti kunkin hakijan kohdalla. Hakuvaiheessa selvitetään hakijan/hakijoiden kaikki velkavastuut, luottohäiriömerkinnät, muut mahdollisuudet rahoittaa luotontarve sekä mahdollinen oikeus saada toimeentulotuen eri muotoja.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että lainan saaja kykenee maksamaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot, siksi luoton hakuvaiheessa arvioidaan myös hakijan maksukykyä. Hakijoiden aikaisempien velkojen tulee olla alle 15 000 euroa, opiskelijoilla alle 20 000 euroa. Jos luottoa käytetään velkajärjestelylainana, velkoja voi olla enintään 15 000 euroa. Sosiaalista luottoa ei myönnetä henkilölle, joka ei sitoudu tai kieltäytyy sosiaaliseen luototuksen selvitysprosessiin kuuluvista toimenpiteistä mm. ohjauksesta ja neuvonnasta ja ensisijaisten vaihtoehtojen selvittämisestä.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä

 • lukiossa opiskelevalle
 • hakijalle, jolla on muita ensisijaisia mahdollisuuksia rahoittaa luotontarpeensa
 • hakijalle, jolla on säästöjä tai realisoitavaa varallisuutta tai varallisuutta voi käyttää pankkilainan vakuutena
 • yritystoiminnan rahoittamiseen
 • velkajärjestelyssä oleville
 • ulkomailla opiskeluun

Päätös

Päätökset sosiaalisesta luotosta tekee palveluesimies. Luoton määrä voi olla vähintään 500 ja enintään 15 000 euroa. Luotosta perittävä korko on voimassa oleva Suomen Pankin viitekorko. Korko tarkistetaan puolivuosittain 1.1. sekä 1.7. Korko peritään takaisinmaksuerien yhteydessä. Sosiaalisesta luotosta ei peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Päätökseen voi hakea muutosta jaostolta, ohjeet tulevat päätöksen mukana. Jaoston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudesta.

Takaisinmaksu

Takaisinmaksuehdot sovitaan yksilöllisesti luotonsaajan kanssa hänen maksukykynsä mukaan. Takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta.
Maksuvaikeuksissa luotonsaajan tulee heti ottaa yhteyttä sosiaalisen luoton neuvontaan.

Opiskelijoilla luoton takaisinmaksu alkaa pääsääntöisesti vuoden kuluttua opiskelutodistuksen mukaisesta arvioidusta valmistumisajankohdasta. Jos opinnot ovat pitkittyneet, voidaan takaisinmaksusuunnitelma laatia heti luoton myöntämisen jälkeiselle opiskeluajalle, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi ja mikäli se edistää ammatillisen tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Opiskeluaikana takaisinmaksuerä voi olla enintään 20 euroa/kk.

Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan tarkat takaisinmaksuehdot. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen johtaa viime kädessä perimistoimiin.

Sosiaalinen luotto

 • Käyntiosoite work Kajaanintie 46, Oulu
 • Postiosoite postal PL 58 90220 Oulu
 • Puhelin cell 044 703 4158
 • Sähköposti
 • Asiakasvastaanotto ajanvarauksella.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso myös

Työllisyyspalvelut

Talous- ja velkaneuvonta

Toimeentulotuki