Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu oululaiselle pienituloiselle, vähävaraiselle yksityishenkilölle, jolla on riittävä maksukyky lainan hoitamiseen. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. 


Sosiaalista luottoa on mahdollista saada esimerkiksi 
• työn edellyttämän auton tai työvälineiden hankintaan, 
• asunnon muutostöihin tai 
• oman talouden hallinnan saavuttamiseksi tehtäviin velkajärjestelyihin.


Ennen sosiaalisen luoton hakemista

Ennen sosiaalisen luoton hakemista tulee selvittää muun muassa sovintoratkaisua velkojien kanssa ja oikeuttasi toimeentulotukeen. Sosiaalinen luotto edellyttää säännöllistä maksukykyä koko lainan takaisinmaksuajalle.

Ole yhteydessä omassa hyvinvointikeskuksessasi työskentelevään sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan taloudellisten tuentarpeidesi ja eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Hyvinvointikeskusten sosiaalityön yhteystiedot löydät täältä. 

Velka-asioissa suosittelemme yhteydenottoa Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan, puhelinpalvelu p. 029 56 61460, ma-pe klo 8-16.15.
Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa.

Voit hakea sosiaalista luottoa, jos sosiaalityöntekijäsi tai sosiaaliohjaajasi tai oikeusaputoimiston velkaneuvonta sitä sinulle suosittaa.


Sosiaalista luottoa voidaan myöntää

• Oulussa vakinaisesti asuvalle ja oleskelevalle
• henkilölle, jolla on riittävä ja säännöllinen kyky maksaa laina sovittuna takaisinmaksuaikana
• pienituloiselle ja vähävaraiselle, jolla ei muuten ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, ja luotolla voidaan realistisesti ja pitkäjänteisesti edistää itsenäistä selviytymistä

Sosiaalista luottoa ei myönnetä

• hakijalle, jolla on muita ensisijaisia mahdollisuuksia rahoittaa luotontarpeensa
• hakijalle, jolla on säästöjä tai realisoitavaa varallisuutta tai varallisuutta voi käyttää pankkilainan vakuutena
• yritystoiminnan rahoittamiseen
• velkajärjestelyssä oleville
• säännöllisesti perustoimeentulotukea saavalle

Sosiaalisen luototuksen soveltamisohjeet 2015

Sosiaalinen luotto

 • Postiosoite postal PL 70 90015 Oulu
 • Puhelin Luoton hakemusasiat:
  Esa Yritys
  p. 044 703 6901
  cell
  Luoton takaisinmaksuasiat:
  Jani Nuutinen
  work p. 040 630 5860
  work
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Hyödyllisiä linkkejä


Velkalinja (Takuusäätiö)

Työllisyyspalvelut (Oulun kaupunki)

Talous- ja velkaneuvonta (Oikeusaputoimisto)

Maksuvara (Takuusäätiö)

Toimeentulotuki (Oulun kaupunki)

Asumistukilaskuri (Kela)

Veroprosenttilaskuri (Verohallinto)

Kumppanuuskeskus