Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.

  • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet
  • lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
  • alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)
  • muut sosiaalisen hädän tilanteet

Oulun seudullinen sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän alueella.

Kiireettömissä tilanteissa lastensuojelu-, vanhustensuojelu- tai muun ilmoituksen tai yhteydenoton sosiaalipalveluihin voi tehdä sähköisesti.

Sosiaalipäivystys

p. 044 703 6235
Palvelee kaikkina vuorokauden aikoina. Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset pyydetään tekemään osoitteessa www.ouka.fi/huoli.

Katso myös

Vanhustensuojeluilmoitus

Hätätilanteet ja päivystys terveyspalveluissa