Maahanmuuttajien sosiaalityö

Maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen asiakkaita ovat Ouluun muuttaneet kiintiöpakolaiset sekä turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat kolme ensimmäistä vuotta oleskeluluvan saamisesta alkaen. Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut ohjaa sekä neuvoo asiakkaitaan suunnitelmallisesti. Palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja määräaikaisia. Palveluilla edistetään asiakkaiden itsenäistä toimintakykyä sekä kotoutumista ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan.

Maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen asiakasvastaanotot palvelevat ajanvarauksella. Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa tarjotaan ilman ajanvarausta maanantaista torstaihin klo 9–10.

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa maanantaista torstaihin klo 9–10 maahanmuuttajapalveluiden toimistossa.

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika maanantaista torstaihin klo 10-11:

 

Sosiaalityöntekijät:

044 703 4775

044 703 4867

044 703 4883

040 657 7963

 

Ohjaajat:

044 703 4870

044 703 4894

040 661 4217

040 661 6527

040 480 5194

040 480 4428

 

Kodinhoitaja:

044 703 4889

Maahanmuuttajapalvelut

Käyntiosoite
Asemakatu 37 A 2. krs, 90100 Oulu

Postiosoite
PL 61, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin

Palveluesimies 050 347 5745 (sosiaalipalvelut)

Palveluesimies 044 703 4429 (terveyspalvelut)