Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Näin valmistaudut lastenvalvojan tapaamiseen

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, hän huolehtii ajan ilmoittamisesta toiselle vanhemmalle. 

Vanhempien on ennen lastenvalvojan käyntiä keskusteltava lapsen kanssa ja selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide. Sopimukseen kirjataan lapsen mielipiteen selvittäminen.

Vanhempien on hyvä pohtia jo ennen lastenvalvojan tapaamista:

 • Kumman vanhemman luona lapsi asuu?
 • Kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa?
 • Vanhempien tulisi sopia lapsen säännöllisten tapaamisten lisäksi myös lomien ja juhlapyhien vietosta ja tarvittaessa muusta yhteydenpidosta.
 • Tapaamissopimus voi olla voimassa tietyn määräajan tai toistaiseksi.

Vanhemmat voivat sopia myös lapsen vuoroasumisesta. Tällöin vanhempien tulee määritellä:

 • Kuinka usein lapsen asuminen toisen vanhemman luota toisen luokse vaihtuu?
 • Miten lapsen asuminen järjestetään lomien aikana ja juhlapyhinä?
 • Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi.
 • Vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden yhteydessä vanhemmat voivat sopia myös siitä, miten vastuu lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkakuluista jakautuu vanhempien kesken.

Vanhempien on hyvä pohtia, miten lapsen elatuksesta vastataan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua:

 • jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta
 • jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona
 • lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa tai toisen vanhempansa ja muun huoltajan luona. 

Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi vanhempien pyynnöstä laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman elatusapulaskurilla.


Ota mukaasi varallisuusselvitys ja tarvittavat tositteet

Vanhemman on hyvä ottaa tapaamiselle mukaan tositteet tuloistaan, asumiskuluistaan ja muista hyväksyttävistä menoistaan tietojen tarkistamista varten.

 • täytä ja tulosta varallisuusselvitys (word-tiedosto). Varallisuuselvityslomakkeita voimme toimittaa myös postitse tai sähköpostilla, ja niitä löytyy myös asiakasaulastamme.
 • viimeisin verotuspäätös erittelyosineen
 • viimeisin palkkatosite, joka sisältää tiedot myös kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden palkkakertymästä
 • tosite lomarahoista ja lakisääteisistä pidätyksistä, jos ne eivät käy ilmi viimeisimmästä palkkatositteesta
 • selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista)
 • päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet, eläke, opintotuki)
 • tositteet muista tuloista ja varallisuudesta (esim. kesämökit ja muut kiinteistöt, vuokratulot ja muut pääomatulot)
 • tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta
 • tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja korko, kotivakuutus, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra, nuohous yms.)
 • selvitys työmatkakuluista
 • selvitys säännöllisistä terveydenhoitokuluista
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet lapsen harrastuskustannuksista ja päivähoitomaksuista
 • ota mukaasi myös mahdollinen voimassa oleva elatussopimus tai elatusaputuomio, mikäli ne eivät ole jo lastenvalvojalla tiedossa.

Halutessaan vanhemmat voivat laskea tulonsa ja asumismenonsa valmiiksi kuukausisummiksi, mikä nopeuttaa asiointia lastenvalvojan luona.

 

Oheishuoltajan luona asuvalle lapselle tarvitaan edunvalvojan sijainen elatusapuasioihin

Kun lapsi asuu oheishuoltajan luona, lapsen vanhemmat maksavat elatusavun oheishuoltajalle, koska oheishuoltajalla ei ole elatusvelvollisuutta lapseen. Elatusvelvollisena ovat siis lapsen vanhemmat ja elatusavun saajana oheishuoltaja.

Kun huoltajavanhempi on elatusvelvollinen, lapsi tarvitsee edustajan. Lapsen edustajaksi haetaan edunvalvojien sijainen. Huoltajat hakevat edunvalvojan sijaisen ja sitä varten täyttävät hakemuksen Digi- ja väestötietovirastoon. Jos huoltaja ei ole aktiivinen tässä asiassa tai jos häntä ei tavoiteta, edunvalvojan sijainen voidaan määrätä tarvittaessa myös käräjäoikeuden päätöksellä.

Lue aiheesta lisää täältä (pdf)

Milloin edunvalvoja tarvitsee sijaisen

Lastenvalvojien yhteystiedot

Ajanvaraus, aikojen peruutus, neuvontanumerot ja käyntiosoite

Kysyttävää? Lastenvalvojat netissä!

Lastenvalvojilta usein kysyttyä

Verkkoneuvonta Oulun Omahoitopalvelussa. Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse.

Hyödyllisiä linkkejä

Elatusapulaskuri

Varallisuusselvitys (word)

Milloin edunvalvoja tarvitsee sijaisen