Ryhmätoiminta ja vertaistukiryhmät - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Ryhmät neuvoloissa ja sosiaalipalveluissa Ryhmät neuvoloissa ja sosiaalipalveluissa

Neuvoloiden ryhmätoiminta

Perheille tarkoitettu ryhmätoiminta on maksutonta. Ryhmistä saat lisätietoa neuvolastasi.

Perhevalmennusryhmä, ensimmäistä lasta odottaville perheille. Lisäksi isille tarkoitettu yksi tapaaminen.

Siskot-ryhmä, ensimmäistä lasta odottaville alle 22-vuotiaille äideille ja heidän kumppaneilleen. Ryhmäkokoontumiset alkavat jo odotusaikana ja jatkuvat, kunnes lapsi täyttää yhden vuoden.

Esikko-ryhmä, ensimmäisen lapsen saaneille perheille, jossa lapsi on alle puolitoistavuotias. Ei vaadi ilmoittautumista. Aikataulu.

Isä-lapsi-parkki, alle kouluikäisten lasten isille ja lapsille. Ryhmä kokoontuu viikoittain. Ei vaadi ilmoittautumista. Aikataulu.

Taimitarha-ryhmä, alle 28-vuotiaille äideille, joilla yksi tai useampi taaperoikäinen lapsi. Ryhmä kokoontuu kerran viikokssa. Ei vaadi ilmoittautumista.

Kimppa-ryhmä, perheille, joissa yksi lapsista on alle kaksivuotias. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa lukukauden ajan. Ryhmään mahtuu kuusi perhettä

Solmuja parisuhteessa -ryhmä, pareille jotka haluavat pysähtyä tarkastelemaan parisuhdettaan. Ryhmäkokoontumisia on kahdeksan. Ryhmään mahtuu neljä paria.

Turvallinen vanhemmuus- ryhmä, on tarkoitettu väkivaltaa tehneille ja kokeneille pariskunnille. Ryhmän tavoitteena on löytää parisuhteeseen turvalliset ja väkivallattomat vuorovaikutustaidot ja toimintatavat. Ryhmässä tehdään harjoituksia, keskustellaan tunteiden käsittelystä ja mietitään turvallista vanhemmuutta lapsiperheessä. Ryhmäkokoontumisia on kuusi. Ryhmään mahtuu neljä paria.

Tunnekeskeinen parisuhde-ryhmä, on tarkoitettu pariskunnille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään omasta parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Ryhmäkokoontumisia on seitsemän. Ryhmään mahtuu kuusi paria.

Sosiaalipalveluiden perhekuntoutus

Päiväperhekuntoutus Vaavi

Vauvaperheiden päiväperhekuntoutus VAAVI on Mellenius-talolla kokoontuva vanhempien ja vauvojen kuntoutusryhmä. Kuntoutus toteutetaan kolmesti viikossa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Kuntoutusjakso kestää yhden lukukauden. Ryhmään otetaan ensisijaisesti esikoisten vanhempia, joilla on ollut päihdepulma ennen vauvan odotusaikaa. Tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja turvallisen kiintymyssuhteen rakentumista sekä tarjota vertaistukea. Vauvan tulisi olla ryhmän alkaessa iältään 0-6 kuukautta. Perheet, jotka odottavat vauvaa raskauden viimeisellä kolmanneksella voivat myös tulla ryhmään.

Vaavi päiväperhekuntoutuksen yhteystiedot: Ohjaaja p. 044 703 6210, perheneuvonnan perheterapeutti p. 044 703 4340, avopäihdepalveluiden sairaanhoitaja p. 044 703 6178

Päiväperhekuntoutus  Helmi

Helmi on vertaistukea tarjoava kuntoutusryhmä perheille, jotka hyötyvät tiiviistä tuesta ja joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, perheen yhteisen ilon löytyminen, lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä elämän ja arjen hallinnan vahvistaminen. Kuntoutus toteutetaan kolmesti viikossa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Tuirassa sijaitsevassa päiväkodissa ja Tuirakeskuksessa. Kuntoutusjakso kestää yhden lukukauden.

Helmi-päiväperhekuntoutuksen yhteystiedot
Ohjaajat p. 050 438 4296, p. 050 565 9045

Koululaisten perhekuntoutus Komppi

Koululaisten perhekuntoutus on suunnattu alakouluikäisten lasten perheille, jotka ovat asiakkaina lastensuojelussa tai hyvinvointikeskusten sosiaalipalveluissa. Perhekuntoutuksen kohderyhmänä ovat perheet, joilla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja jotka hyötyvät terapeuttisesta työskentelystä ja haluavat muutosta toimintatapoihinsa. Tavoitteena on muun muassa toimivan perhedynamiikan rakentuminen ja perheen yhteisen ilon löytyminen puhumalla ja tekemällä. Vertaistukea on sekä lapsille että vanhemmille. Kuntoutusta toteutetaan eri toimintaympäristöissä, kuten Mellenius-talolla.

Koululaisten perhekuntoutuksen yhteystiedot: vastaava ohjaaja p. 044 703 6922, ohjaaja p. 050 592 4561.

Mellenius-talo

  • Käyntiosoite work Peltolankaari 18 A, Oulu
  • Puhelin Aulaemäntä cell 050 570 6768 Ohjaaja cell 044 703 6210 cell
  • Verkkosivut Mellenius-talo
  • Mellenius-talossa kokoontuu vauvojen, lasten ja nuorten perheille tarkoitettuja erilaisia vertaisryhmiä, jotka tarjoavat tukea vanhemmuuteen. Avoimiin ryhmiin voi tulla ilman ilmoittautumista.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

LAPANEN sydänlogo

Maksuttomia liikuntaryhmiä ja -toimintoja lapsiperheille tarjoaa myös liikuntapalveluiden LAPANEN-toiminta.