Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Lapsiperheiden vertaistukiryhmiä

Perhevalmennustapahtuma, ensimmäistä lasta odottaville perheille. Ajat perhevalmennustapahtumaan voit varata Oulun Omahoidosta.

Siskot-ryhmä, nuorille, ensimmäistä lasta odottaville äideille ja heidän kumppaneilleen. Kokoontumiset alkavat odotusaikana ja jatkuvat, kunnes lapsi täyttää vuoden. Katso Siskot-ryhmän esite (pdf).

Esikko-ryhmä ensimmäisen lapsen saaneille perheille, jossa lapsi on alle puolitoistavuotias. Katso aikataulut (pdf).

Isä-lapsi-parkki, alle kouluikäisten lasten isille ja lapsille. Ryhmä kokoontuu viikoittain. Ei vaadi ilmoittautumista. Lisätietoja ja aikataulu toiminnan verkkosivuilta. 

Kimppa-ryhmä (tauolla) perheille, joissa yksi lapsista on alle kaksivuotias. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa lukukauden ajan. Ryhmään mahtuu kuusi perhettä. Katso Kimppa-ryhmän esite.

Sosiaalipalveluiden päiväperhekuntoutus

Perhekuntoutus vauvaperheille VAAVI

Vauvaperheiden päiväperhekuntoutus Vaavi on Mellenius-talolla kokoontuva vanhempien ja vauvojen kuntoutusryhmä. Kuntoutusjaksoja on kaksi vuodessa; keväisin ja syksyisin. Kuntoutus toteutetaan kolmena päivänä viikossa.

Vaaviin otetaan ensisijaisesti esikoisten vanhempia, joilla on ollut päihdepulmaa ennen vauvan odotusta. Vauvan tulisi olla perhekuntoutuksen alkaessa 0–6 kk ikäinen. Perheet, jotka odottavat vauvaa raskauden viimeisellä kolmanneksella, voivat myös osallistua kuntoutukseen.

Kuntoutuksen tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen sekä tukea päihteetöntä elämää, arjen hallintaa ja turvallisen kiintymyssuhteen rakentumista. Kuntoutuksessa keskitytään myönteisen vuorovaikutuksen tukemiseen (esim. leikin ja lorujen, hoitamisen avulla) perheen toiminnallisuuteen ja verkoston aktivointiin mm. yhteisen keskustelun ja tehtävien keinoin.

Kuntoutuksessa käsitellään myös vauvan tuomia muutoksia parisuhteeseen ja perheeseen yleisesti. Perhekuntoutusryhmä on suljettu, joten sitoutuminen on tärkeää. Ryhmään otetaan 4–5 perhettä hakemusten ja haastattelujen perusteella. Kuntoutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaalityöntekijän päätöstä.

Vaavi-päiväperhekuntoutuksen yhteystiedot:
Ohjaajat p. 044 703 6210, p. 044 703 6681

 

Perhekuntoutus leikki-ikäisten perheille HELMI

Helmi-päiväperhekuntoutus on vertaistukea tarjoava kuntoutusryhmä perheille, joissa on taapero- ja leikki-ikäisiä lapsia.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea perheitä tilanteissa, joissa kotiin tarjottava työskentely ei yksistään ole riittävää. Vanhemmuutta hankaloittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi mielenterveyden haasteet tai se, että vanhempi on toipumassa päihdepulmasta.

Kuntoutuksen alussa arvioidaan perheen voimavaroja ja tuen tarpeita yhdessä perheen ja verkoston kanssa. Kuntoutuksen keinoin tuetaan vanhemmuutta, sekä vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on lapsen iänmukaisen kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä tukeminen, ja perheen arjenhallinnan vahvistaminen.

Helmen viikko-ohjelmaa rytmittävät ruokailut, ulkoilut, yhteinen tekeminen sekä vanhemmuusryhmät. Kuntoutus toteutetaan kolmena päivänä viikossa Mellenius-talolla. Hakeutuminen edellyttää sosiaalityöntekijän päätöstä.

Helmi-päiväperhekuntoutuksen yhteystiedot:
Ohjaajat p. 050 438 4296, p. 050 565 9045

 

Perhekuntoutus esi- ja alakouluikäisten perheille KOMPPI

Koululaisten perhekuntoutus Komppi on suunnattu alakoulu- ja esikouluikäisten lasten perheille, joilla on sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukainen asiakkuus. Kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti Mellenius-talolla, mutta myös muita toimintaympäristöjä hyödynnetään esim. toimintailloissa ja retkillä.

Perhekuntoutuksen kohderyhmänä ovat perheet, joilla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja jotka hyötyvät terapeuttisesta työskentelystä ja haluavat muutosta toimintatapoihinsa.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen turvallisen kiintymys- ja vuorovaikutussuhteen vahvistuminen ja toimivan perhedynamiikan rakentuminen. Tavoitteena on myös perheen yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen sekä perheen yhteisen ilon löytyminen yhdessä puhumalla ja tekemällä. Perhekuntoutuksessa on vertaistukea lapsille ja vanhemmille.

Perhekuntoutus rakentuu viikoittain tiistaisin klo 16-18 kokoontuvien vanhempien- ja lastenryhmien ympärille. Muut tapaamiset ja työskentely räätälöidään jokaisen perheen omien tarpeiden ja aikataulujen mukaan. Perhekohtaiseen työskentelyyn voi sisältyä lapsen ja vanhemman yhteisiä tapaamisia, lapsen omia tapaamisia, vanhemman/etävanhemman omia tapaamisia, vanhempien paritapaamisia ja koko perheen yhteisiä tapaamisia.

Koululaisten perhekuntoutus Kompin yhteystiedot:
Ohjaaja p. 050 592 4561
Perhekuntoutuksen vastaava ohjaaja p. 044 703 6922

Katso Vaavin, Helmen ja Kompin yhteisesite.

Mellenius-talo

  • Käyntiosoite work Peltolankaari 18 A, 90230 Oulu
  • Puhelin Aulaemäntä cell 050 570 6768
    Ohjaaja cell 044 703 6210
    Vastaava ohjaaja cell 044 703 6922
  • Verkkosivut Mellenius-talo
  • Mellenius-talossa kokoontuu vauvojen, lasten ja nuorten perheille tarkoitettuja erilaisia vertaisryhmiä, jotka tarjoavat tukea vanhemmuuteen. Avoimiin ryhmiin voi tulla ilman ilmoittautumista.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Näe hyvä mussa -viikonloppuleirit

Parasta Lapsille -järjestön Näe hyvä mussa -hankkeen (2019–2021) keskiössä ovat tuen tarpeessa olevat lapsiperheet. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää. 

Näe hyvä mussa -hanke tarjoaa viikonloppuleirejä lapsille, perheiden arjessa jaksamisen tueksi. Leiritoiminnassa sama lapsiryhmä kokoontuu leirikeskukseen viitenä viikonloppuna. Toiminta on tarkoitettu 9–13-vuotiaille lapsille ja heidän yli 7-vuotiaille sisaruksilleen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.näehyvämussa.fi

LAPANEN sydänlogo

Maksuttomia liikuntaryhmiä ja -toimintoja lapsiperheille tarjoaa liikuntapalveluiden LAPANEN-toiminta.