Ajankohtaista

< Takaisin

Alkoholin, tupakan ja rahapelien ikärajavalvonnassa puutteita Oulussa

Oulussa toteutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa ikärajallisten tuotteiden koeostoja, joiden perusteella alkoholin, tupakan ja rahapelien ikärajavalvonnassa on puutteita. Koeostajina vähittäismyyntipisteissä toimivat 11 täysi-ikäistä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijaa, joilla ei ollut mukana henkilöllisyystodistusta. Koeostajat näyttivät nuorilta, joten ikä tulisi tarkistaa ostojen yhteydessä.

Ostokokeiden tulokset osoittavat, että rahapelien osalta tilanne on erityisen huolestuttava. Lähes joka kerta nuorelta näyttänyt henkilö pystyi pelaamaan rahapelejä ilman, että kukaan puuttui pelaamiseen. Papereita kysyttiin vain muutamissa (12 %) tapauksissa. Myös alkoholin ja tupakan ikärajavalvontaa tulisi tehostaa. Vain noin puoleen (51%) alkoholin ja tupakan ostoyrityksistä puututtiin siten, että myyjä kysyi henkilötodistusta ja kieltäytyi myymästä, koska ostajalla ei ollut papereita. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muilla ostokoepaikkakunnilla.

Koeostot tehtiin 43 myyntipisteessä keskustan, Karjasillan, Höyhtyän, Raksilan, Myllytullin, Kiimingin ja Yli-Iin alueilla. Mukana oli yhdeksän suurta ja 16 pientä kauppaa sekä yksi erikoisliike, neljä Alkoa, yhdeksän kioskia ja neljä huoltoasemaa. Yhteensä tehtiin 125 ostoyritystä.

Parhaiten ikärajavalvonta toteutui Alkoissa. Myös suurissa myymälöissä valvonta toteutui paremmin kuin kioskeissa ja huoltoasemilla. Sale Raksilassa ja Sale Intiössä ostajilta kysyttiin paperit joka kerta myös peliostojen yhteydessä.

Lain mukaan miedon alkoholin, tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä rahapelien ostoikäraja on 18 vuotta. Päivittäistavarakauppa ry:n ohjeistuksen mukaan ikä tulisi tarkistaa alkoholi- ja tupakkaostojen yhteydessä kaikilta alle 30-vuotiailta näyttäviltä henkilöiltä. Kassalta ostettavien rahapelien osalta PTY suosittelee, että ikä tarkistetaan kaikilta alle 23-vuotiailta näyttäviltä henkilöiltä.

Koeostot järjestivät Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja nuorisopalvelut yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Ostokokeiden tarkoituksena on tukea myyntipisteiden omavalvontaa. Omaa myyntipistettä koskevat tulokset toimitetaan kuhunkin ostokoekohteeseen.

Ostokokeet perustuvat THL:n kehittämään valtakunnalliseen Pakka-toimintamalliin, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja paikallisella tasolla. Ostokokeiden tuloksia ja ikärajavalvonnan kehittämistä mietitään tarjontatyöryhmässä, johon osallistuvat Oulun kaupungin, poliisin, aluehallintoviraston, vähittäiskaupan ja ravintoloiden sekä Veikkauksen edustajat.

Katso Oulun ostokokeiden tulokset (pdf)

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset