Ajankohtaista

< Takaisin

Lastensuojeluun tehdään tukevia parannuksia

Oulun kaupungin lastensuojelua vahvennetaan merkittävästi muun muassa uusia virkoja perustamalla.

Lastensuojelun palvelutarpeiden arvioita varten perustetaan oma yksikkö, jotta lakisääteisessä kolmen kuukauden palvelutakuussa pysytään.

Uuteen yksikköön rekrytoidaan neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosionomia ja kaksi sairaanhoitajaa.

Lastensuojelun toimenpideohjelmassa on useita muitakin toimia lastensuojelun laadun sekä sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja palveluesimiehille maksetaan 150 €/kk palkan lisää, kunnes työn vaativuuden arviointi valmistuu. Palkkojen kilpailukykyisyydellä halutaan edistää rekrytointia.

Työntekijöitä, joilla sosiaalityön opinnot ovat kesken, tuetaan opinnoissa myöntämällä palkallista virkavapaata kaksi viikkoa sosiaalityön maisteritutkinnon loppuunsaattamiseksi.

Perhehoidon alkuohjaukseen lisätään yhden ohjaajan työpanos. Työ kohdentuu lasten sijoituksen alkuvaiheeseen ja mahdollisiin kriisitilanteisiin. Resurssilisäyksellä edesautetaan perhesijoituksen onnistumista. Perhehoitajia on noin 250.

Lastensuojelussa halutaan myös tehostaa ennakoivaa rekrytointia laajentamalla yliopistoyhteistyötä, lisäämällä kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden ottamista sekä osallistumalla erilaisiin rekrytointi- ja messutilaisuuksiin.

Henkilökunta mukana valmistelussa

Lastensuojelun henkilökunta on ollut mukana toimenpideohjelman valmistelussa. Myös hyvinvointipalveluiden henkilöstötoimikunta pitää ohjelmaa kokonaisuudessaan lastensuojelun tilanteen kohentamiseksi erittäin tervetulleena ja odotettuna.

Toimenpideohjelman kustannukset uusien perustettavien virkojen osalta on 430 000 euroa henkilöstökuluissa vuosittain.

Oulun kaupungin lastensuojeluun on jo vuonna 2017 sekä vuoden 2018 alussa lisätty neljä sosiaalityöntekijän virkaa, kaksi palveluesimiehen virkaa, yksi erityisasiantuntija, yksi ohjaaja alkuohjaukseen ja yksi ohjaaja jälkihuoltoon, sekä kaksi toimistotyöntekijää.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset