Sosiaali- ja terveyspalvelujen aukiolopoikkeukset Sosiaali- ja terveyspalvelujen aukiolopoikkeukset

Yli-Iin ja Ylikiimingin lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto
Suljettu 5.9.3.2018. Yhteydenotot edellä mainittuna aikana Kiimingin hyvinvointikeskukseen, puh. 08 558 59312 (Terveystie 1, Kiiminki). Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on yhteispäivystyksessä (OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1) kiireellistä hoitoa tarvitseville. Sairaanhoitajan puhelinneuvonta ja hoidontarpeen arviointi ennen yhteispäivystykseen menoa p. 08 3152 655.

Höyhtyän hyvinvointipiste Välke
Hoitajan vastaanotto on s
uljettu 5.–11.3.2018.