Tule mukaan ideoimaan mobiiliratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Oulussa kehitetään mobiilipalveluita koko maata koskeviin sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Jokaisella oululaisella on mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksia ja ideoita, joista parhaita otetaan mukaan, kun yritykset tuovat omat ratkaisuehdotuksensa testattavaksi käytäntöön. 
 
Ideoita voi antaa lyhyessä kyselyssä 31.5. saakka. Kyselyssä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun keskustan ravintolaterasseille tehtiin arviointikäyntejä

Oulun keskustan ravintolaterasseille tehtiin elokuussa asiakasarviointikäyntejä. Käyntien tarkoituksena oli arvioida alkoholin anniskelua, terassin viihtyisyyttä, turvallisuutta ja järjestyksenpitoa sekä alkoholittomien juomien tarjontaa.

Arvioitsijoina toimivat kuusi Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja vapaaehtoista nuorta aikuista. Arvioinnit tehtiin yhden viikonlopun aikana kello 22─03. Arvioinnin kohteena oli neljätoista terassia, joista yksitoista oli baarin tai pubin ja loput kolme yökerhon yhteydessä.

Opiskelijat ja vapaaehtoiset toimivat arviointitilanteessa ravintolan asiakkaina normaaliin tapaan. Arvioitsijan tehtävänä oli tarkkailla erityisesti ravintolan ikärajavalvontaa alkoholioston yhteydessä, henkilökunnan riittävyyttä ja järjestyksen valvontaa sekä selvästi päihtyneiden asiakkaiden määrää. Lisäksi arvioitiin alkoholittomien juomien tarjontaa ja monipuolisuutta.

Asiakasarvioinnit perustuvat valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamalliin. THL:n kehittämällä yhteisöllisellä toimintamallilla pyritään ehkäisemään ja vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja paikallisella tasolla.

Asiakasarviointien tarkoituksena on tuottaa paikallisille ravintoloille tietoa siitä, miltä ravintolatoiminta näyttää asiakkaan silmin ja missä toimintaa on syytä kehittää.
 

Ikärajojen tarkistamisessa on parantamisen varaa

Tulosten perusteella terasseilla oli tarjoilijoita pääosin riittävästi, mutta järjestyksenvalvojia ei arvioiden mukaan ollut joka paikassa. Kulkua terasseille valvottiin kuitenkin hyvin. Arvioitsijoiden mukaan nuorelta näyttävän asiakkaan ikä tarkistettiin alkoholioston yhteydessä satunnaisesti. Lähes joka toinen arvioita tehnyt oli sitä mieltä, että terassilla oli selvästi päihtyneitä asiakkaita. Asiakaslukuun suhteutettuna päihtyneiden osuus kasvoi illan vanhetessa.
 

Terassit ovat viihtyisiä, mutta meluisia

Terassit koettiin pääosin viihtyisiksi eikä häiritsevää käyttäytymistä tai muita häiriöitä juurikaan havaittu. Kuitenkin kolme neljästä arvioitsijasta arveli terassin aiheuttavan meluhaittoja lähiympäristölle.

Alkoholittomia vaihtoehtoja oli tarjolla monipuolisesti ja vaihtoehdoista kerrottiin kysyttäessä ystävällisesti.

Tieto asiakasarvioinnin tuloksista menee arvioinnin kohteena oleville ravintoloille. Asiakasarviointien tuloksia käsitellään myös tarjontatyöryhmässä, johon osallistuvat Oulun kaupungin, poliisin, aluehallintoviraston, vähittäiskaupan ja ravintoloiden sekä Veikkauksen edustajat. Oulussa tarjontatyöryhmä on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Työryhmän tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja edistämällä vastuullista myyntiä ja anniskelua alueella.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/sotepalvelut