Tule mukaan ideoimaan mobiiliratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Oulussa kehitetään mobiilipalveluita koko maata koskeviin sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Jokaisella oululaisella on mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksia ja ideoita, joista parhaita otetaan mukaan, kun yritykset tuovat omat ratkaisuehdotuksensa testattavaksi käytäntöön. 
 
Ideoita voi antaa lyhyessä kyselyssä 31.5. saakka. Kyselyssä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Ajankohtaista

< Takaisin

Täällä on lupa puhua väkivallasta

Juuri-hankkeessa puututtiin ikääntyneiden kaltoinkohteluun.

Ikääntyneiden erityistarpeet tunnistavaa väkivallan ja kaltoinkohtelun vastaista työtä tarvitaan yhä enemmän väestön ikääntyessä. Loppuvuonna 2017 päättyneessä Juuri-hankkeessa nostettiin esiin ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Hankkeessa etsittiin keinoja kaltoinkohtelun ja väkivallan tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Juuri-hankevastaava Maria Lappalainen Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä ja Riitta Vesala Oulun Seudun Mäntykoti ry:stä vierailivat Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa kertomassa työn tuloksista ja jatkosta. Yhteistyökumppanina hyvinvointipalvelut sai myös omat kappaleensa Täällä on lupa puhua väkivallasta -oppaasta, joka syntyi hankkeen löydöksistä.

Sote-alan ammattilaisille ja ilmiöstä kiinnostuneille suunnattu käytännönläheinen opas Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön antaa työkaluja väkivaltaan puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. "On tärkeää puhua oikein sanoin, uskaltaa puhua väkivallasta, eikä vaikka käytösoireesta, jos kyse on väkivallasta. Se avaa auttamisen keinoja", pohtii Maria Lappalainen.

Käsikirja antaa myös äänen kaltoinkohtelua kohdanneille ikääntyneille naisille ja miehille. Tietoisuuden lisääminen vähentää häpeää ja auttaa väkivaltaa kohdanneita hakeutumaan avun piiriin.

"Juuri-hankkeessa koetun jatkoksi olemme saaneet STEA:n rahoituksen Kotiväki-hankkeelle vuosiksi 2018–2021", kertoo Riitta Vesala. "Kotiväki-hankkeessa kehittämme kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan uhan alla elävien ikääntyneiden turvataitoja ja selviytymiskeinoja vertaistoiminnalla."

Uutta Kotiväki-hanketta hallinnoi Mäntykoti, mutta siinäkin yhteistyöverkosto on laaja ja Oulun ensi- ja turvakoti on toiminnassa tiiviisti mukana.

Täällä on lupa puhua väkivallasta -käsikirja on ladattavissa nettiversiona ja löytyy myös osoitteesta www.suvantory.fi. Käsikirjan voi tilata maksutta osoitteesta info (at) suvantory.fi.

 

Juuri-hankkeen kirjalahjoitus

Riitta Vesala ja Maria Lappalainen lahjoittivat Täällä on lupa puhua väkivallasta -käsikirjoja Oulun kaupungin hyvinvointipalveluille. Päivi Nieminen ja Sirpa Saarela ottivat lahjoituksen vastaan.

 

Lisätietoja

Juuri-hankevastaava Maria Lappalainen, 040 842 1800, maria.lappalainen (at) oetk.fi

Kotiväki-hankevastaava Riitta Vesala, 050 439 8017, riitta.vesala (at) mantykoti.fi 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/sotepalvelut