Järjestöavustukset Järjestöavustukset

Oulussa toimiville sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä myönnetään hyvinvointipalvelujen järjestöavustuksia. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja korkeintaan haettu määrä.

Seuraava järjestöavustusten haku on tammikuussa 2019.

Lisätietoja: jarjestoavustukset.hyve@ouka.fi ja p. 040 651 7849, Tuija Puhakka

Tutustu myös lahjoitusrahastoon

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.