Järjestöyhteistyö

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tekee monimuotoista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointipalvelut muun muassa myöntää järjestöavustuksia, toimii järjestöjen yhteisissä verkostoissa aktiivisesti, kerää järjestöiltä kokemustietoa hyvinvointikertomukseen ja antaa lausuntoja eri tahoille järjestöjen hankkeista ja projekteista. 

Järjestöavustukset

Oulussa toimiville sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä myönnetään hyvinvointipalvelujen järjestöavustuksia. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja korkeintaan haettu määrä.


Lisätietoa: jarjestoavustukset.hyve@ouka.fi tai asiantuntija Tuija Puhakka, p. 040 651 7849.

Järjestöavustusten hakemista on selkiytetty

Järjestöavustusten hakemista on muutettu aiempaa selkeämmäksi. Jatkossa yhteen tapahtumaan tai toimintaan haetaan avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen liikuntaryhmiä voidaan tukea liikuntapalveluiden erityisliikuntaryhmien toiminta-avustuksella, ei hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksella.

Hakemuksen jättäjän ei tarvitse välttämättä tietää oikeaa toimialaa, vaan hakemus siirretään tarvittaessa oikealle toimialalle. 
 
Järjestöavustusten myöntämisehtoja on selvennetty kaupunginhallituksen päätöksen (§ 262/2017) mukaisesti.

Järjestöavustusten hakemista sähköistetään asioinnin helpottamiseksi. 
 
Järjestöavustusehdot 2018.
Ehtoja päivitetään vuoden loppuun mennessä vuodelle 2019. 


Seuraava järjestöavustusten haku on tammikuussa 2019.
 
 

Järjestöverkostot

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveysalan järjestöt toimivat verkostomaisesti ja niillä on tapaamisia säännöllisesti. Verkostojen kokouksissa käsitellään ajankohtaisia kuulumisia eri tahoilta sekä muun muassa hankkeiden hakuja.
 

Lasten ja nuorten elämänkaariverkosto
Matias Kavalus, Pelastakaa Lapset ry. p. 050 439 3704, matias.kavalus(at)pelastakaalapset.fi
Marita Jääskö, Vuolle Setlementti ry/Tyttöjen Talo, p. 044 786 1693, marita.jaasko(at)vuolleoulu.fi


Työikäisten elämänkaariverkosto
Ulla Kaikkonen, Oulun seudun muistiyhdistys ry, p. 044 754 4588, ulla.kaikkonen(at)osmy.fi
Ulla Elsilä, Vuolle Via Vis väkivaltatyö, p. 050 325 2317, ulla.elsila(at)vuolleoulu.fi

 

Ikäihmisten elämänkaariverkosto
Marja-Leena Tahkola, Caritas-säätiö, p. 044 468 225, marja-leena.tahkola(at)caritaslaiset.fi
Minnamaria Salminen, Oulun seudun Omaishoitajat ry, p. 040 566 5865, minnamaria.salminen@osol.fi
 

Oulun kaupungin yhteyshenkilö
asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupunki, p. 040 641 6714, maarit.niva(at)ouka.fi
asiantuntija Sirpa Rytky, Oulun kaupunki, p. 044 703 4560, sirpa.rytky(at)ouka.fi

Hankeidean lausuntopyyntö

Jos järjestösi on hakemassa kevään 2019 haussa STEA:lta avustusta, tulee hankeidea olla käsitelty elämänkaariverkostossa (Lapset ja Nuoret, Työikäiset, Ikäihmiset) ennen maaliskuun 2018 loppua Oulun kaupungin puoltavan lausunnon saamiseksi ("ESKO-puumerkki").

Hanke tulee esitellä elämänkaariverkostoissa Oulun kaupungin lomaketta käyttäen.

Lausuntopyyntö kehittämishankkeeseen (word-lomake)

Lausuntopyynnöt tulee lähettää 31.3.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postiosoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Laita sähköpostiin tai kuoreen tunnus OUKA/9459/05.00.00/2018 

Lisätietoa: asiantuntija Maarit Niva, p. 040 641 6714 tai asiantuntija Sirpa Rytky, p. 044 703 4560.

HUOM! Seuraava Yhteistyöllä hyvinvointia -seminaari järjestetään tiistaina 22.1.2019 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5.

 

Seminaari

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja sote-järjestöt järjestävät alkuvuosittain yhteisen seminaarin, jossa sisältöinä ovat muun muassa ajankohtaiset asiat, hyvinvointikertomus, hankkeiden rahoitus ja muut järjestöjä koskettavat asiat.

Seuraava Yhteistyöllä hyvinvointia -seminaari järjestetään tiistaina 22.1.2019 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5, Oulu.

Tutustu myös kaupungin muihin avustuksiin sekä lahjoitusrahastoon.

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Tämän sivun lyhytosoite on ouka.fi/jarjestoavustukset.

Tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta

Ihimiset.fi