Järjestöyhteistyö

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tekee monimuotoista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointipalvelut muun muassa myöntää järjestöavustuksia, toimii järjestöjen yhteisissä verkostoissa aktiivisesti, kerää järjestöiltä kokemustietoa hyvinvointikertomukseen ja antaa lausuntoja eri tahoille järjestöjen hankkeista ja projekteista. 

Järjestöavustukset

Kuka voi saada avustusta?

Avustusta voi saada järjestö, joka toimii Oulussa.

Järjestösi avustettava toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Järjestösi on  rekisteröity yhdistys ja avustusta voi saada korkeintaan se määrä, mitä haette.

Lue tarkat sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöavustusehdot. Tulosta järjestöavustushakemus ja toiminta se täytettynä liitteineen Oulun kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@ouka.fi.

Lisää sähköpostiin asianumero: OUKA/294/02.05.01.03/2020. Täytä käytetyn järjestöavustuksen seurantalomake tammikuun loppuun mennessä ja toimita se kirjaamoon.

Seuraava hyvinvointipalvelujen järjestöavustusten haku päättyy 31.1.2020 klo 15.30.

Kysy lisätietoa: jarjestoavustukset.hyve@ouka.fi 

tai asiantuntija Tuija Puhakka puh: 040 651 78 49 tai tuija.t.puhakka(at)ouka.fi

Järjestöavustusten hakemista on selkiytetty

Järjestöavustusten hakemista on muutettu aiempaa selkeämmäksi. Jatkossa yhteen tapahtumaan tai toimintaan haetaan avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen liikuntaryhmiä voidaan tukea liikuntapalveluiden erityisliikuntaryhmien toiminta-avustuksella, ei hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksella.

Järjestöavustusten myöntämisehtoja on selvennetty kaupunginhallituksen päätöksen (§ 262/2017) mukaisesti.

Järjestöverkostot

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveysalan järjestöt toimivat verkostomaisesti ja niillä on tapaamisia säännöllisesti. Verkostojen kokouksissa käsitellään ajankohtaisia kuulumisia eri tahoilta sekä muun muassa hankkeiden hakuja.

Lasten ja nuorten elämänkaariverkosto
Kari Rekilä, Oulun evankelis-luterilainen seurakunta, p. 050 521 1065, kari.rekila(at)evl.fi
Hanne Puurunen, Oulun ensi- ja turvakoti ry, p. 040 685 1610, hanne.puurunen(at)oetk.fi

Työikäisten elämänkaariverkosto
Jaana Juntunen, KRIS-Oulu ry, p. 046 547 3112, jaana.juntunen(at)kris.fi
Nina Kontula, Oulun Mielenterveysseura ry, p. 044 369 0967, nina.kontula(at)oulunkriisikeskus.fi

Ikäihmisten elämänkaariverkosto
Hannele Huovinen, Oulun Eläkkeensaajat ry, 044 971 7334, ikaihmistenolohuone(at)gmail.com
Riitta Vesala, Oulun seudun mäntykoti ry, p. 050 439 8017, riitta.vesala(at)mantykoti.fi

Oulun kaupungin yhteyshenkilöt
asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupunki, p. 040 641 6714, maarit.niva(at)ouka.fi
asiantuntija Sirpa Rytky, Oulun kaupunki, p. 044 703 4560, sirpa.rytky(at)ouka.fi

Hankeidean lausuntopyyntö

Jos järjestösi on hakemassa kevään 2019 haussa STEA:lta avustusta, tulee hankeidea olla käsitelty elämänkaariverkostossa (Lapset ja Nuoret, Työikäiset, Ikäihmiset) ennen maaliskuun 2018 loppua Oulun kaupungin puoltavan lausunnon saamiseksi ("ESKO-puumerkki").

Hanke tulee esitellä elämänkaariverkostoissa Oulun kaupungin lomaketta käyttäen.

Lausuntopyyntö kehittämishankkeeseen (word-lomake)

Lausuntopyynnöt tulee lähettää 31.3.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postiosoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Laita sähköpostiin tai kuoreen tunnus OUKA/9459/05.00.00/2018 

Lisätietoa: asiantuntija Maarit Niva, p. 040 641 6714 tai asiantuntija Sirpa Rytky, p. 044 703 4560.

 

 

Tutustu myös kaupungin muihin avustuksiin sekä lahjoitusrahastoon.

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Tämän sivun lyhytosoite on ouka.fi/jarjestoavustukset.

Tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta

Ihimiset.fi