Järjestöyhteistyö

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020 – hakuaika 6.4.-22.4.2020. Jos järjestösi hakee tätä avustusta, tee hankeidean lausuntopyyntö tältä sivulta löytyvällä Hankeidean lausuntopyyntö-lomakkeella ja lähetä se kirjaamoon diaarinumerolla OUKA/4043/00.04.02/2020. Hankeidean lausuntopyyntö tulee jättää 17.4.2020 mennessä.

 

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tekee monimuotoista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointipalvelut muun muassa myöntää järjestöavustuksia, toimii järjestöjen yhteisissä verkostoissa aktiivisesti, kerää järjestöiltä kokemustietoa hyvinvointikertomukseen ja antaa lausuntoja eri tahoille järjestöjen hankkeista ja projekteista. 

 
 

Tiedote hyvinvointipalvelujen avustuksista poikkeusoloissa 24.3.2020

Hyvinvointipalvelujen järjestöavustushakemukset ovat parhaillaan työryhmän valmistelussa päätöksen tekoon. 

Hallituksen määräämän kokoontumiskiellon vuoksi järjestöjen voi olla haasteellista järjestää kevätkokouksia. 

Jos järjestösi ei saa pidettyä kevätkokousta, voit palauttaa järjestönne kevätkokouksen hyväksymät liitteet poikkeusolojen takia vasta elokuun 2020 loppuun mennessä. Kaupunki maksaa avustuksen sen jälkeen. Lisäksi järjestöhakemuksessa keväälle ja kesälle suunnitellut erillistapahtumat voi pitää saman kaltaisina tapahtumina toimintavuoden aikana.

Jos järjestönne pitää kevätkokouksen, kaupunki maksaa avustuksen normaalissa aikataulussa. 

Hyvinvointijohtaja päättää lahjoitusrahastoavustusten myöntämisestä kevään aikana. Myönnetyt avustukset saa käyttää vasta poikkeusolojen päätyttyä. 

Sirkka-Liisa Olli
Kehittämisjohtaja 
p. 044 703 4744, sirkka-liisa.olli (at) ouka.fi

Tutustu myös kaupungin muihin avustuksiin sekä lahjoitusrahastoon.

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Tämän sivun lyhytosoite on ouka.fi/jarjestoavustukset.

Tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta

Ihimiset.fi