Järjestöyhteistyö

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tekee monimuotoista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointipalvelut muun muassa myöntää järjestöavustuksia, toimii järjestöjen yhteisissä verkostoissa aktiivisesti, kerää järjestöiltä kokemustietoa hyvinvointikertomukseen ja antaa lausuntoja eri tahoille järjestöjen hankkeista ja projekteista.

 

Järjestöavustushakemusten liitteet voi koronan vuoksi toimittaa aiempaa myöhemmin

Hyvinvointipalvelujen järjestöavustushakemukset ovat parhaillaan työryhmän valmistelussa päätöksen tekoon.

Koronaepidemian vuoksi järjestöjen voi olla haasteellista järjestää kevätkokouksia. Jos järjestösi ei saa pidettyä kevätkokousta, voit palauttaa järjestönne kevätkokouksen hyväksymät liitteet 31.8.2021 loppuun mennessä. Kaupunki maksaa avustuksen sen jälkeen.

Jos järjestönne toimittaa hakemukseen tarvittavat liitteet 15.4.2021 mennessä, kaupunki maksaa avustuksen normaalissa aikataulussa.

Tutustu myös kaupungin muihin avustuksiin sekä lahjoitusrahastoon.

Hyvinvointilautakunta myöntää lahjoistusrahastostaan avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, joka edistää asiakkaiden ja potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Tämän sivun lyhytosoite on ouka.fi/jarjestoavustukset.

Tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta

Ihimiset.fi