Kaakkurin hyvinvointikeskus

Hoitajien ja lääkäreiden vastaanotto

Kaakkuri ja Oulunsalo (sivuilla akuuttivastaanottojen jonotilanne)

Lapsiperheiden palvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kotipalvelu ja perhetyö

Neuvola

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö

Toimeentulotuki

Ikäihmisten palvelut

Salonkartanon palvelukeskus

Oulunsalo-Kaakkuri kotihoito

Oulunsalon päivätoiminta
 

Mielenterveys

Kaakkurin terveysaseman psykiatrisen sairaanhoitajan tavoitat ajanvaraus- ja neuvontapuhelimesta 040 6215497 ma, ke, to klo 12.30–13.15. Voit myös jättää tekstiviestin, niin otamme sinuun yhteyttä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja hoitaa asiakkaita, joiden oireena ovat esimerkiksi lievät ja keskivaikeat depressio-, ahdistus-, paniikkioireet sekä kriisitilanteissa olevat asiakkaat.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja valvotaan säännöllisesti

Viime viikkoina on tullut ilmi vakavia epäkohtia vanhusten ja vammaisten hoidossa. Ostopalveluina tuotettujen vanhusten tehostetun palveluasumisen ja vammaisten palvelun puutteiden vuoksi Oulun kaupunki tekee nopealla aikataululla selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta. Selvityksessä käydään läpi valvonnan nykytilanne. Sen perusteella tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Valvonnan tavoitteena on kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen asuinpaikasta riippumatta, palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutuminen sekä palvelusopimusten mukaan lukien palvelukuvausten noudattaminen.

Hyvinvointipalvelujen valvontaa ohjaa lainsäädäntö, ja sitä valvovat viranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirasto (AVI) sekä hyvinvointilautakunta ja viranhaltijat.

Valvonta kohdistetaan kaupungin ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestämiin palveluihin.

Valvontaa tehdään ennakoivasti

Valvonnassa käytetään ennakoivaa valvontaa, suunnitelmallista valvontaa sekä reaktiivista valvontaa.

Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa:

  • lausunnot aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle koskien yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista ja/tai ilmoituksenvaraista toimintaa
  • kilpailutusasiakirjoihin ja palvelusetelin sääntökirjoihin kirjatut palvelukuvaukset ja palvelun vähimmäisvaatimukset
  • palveluntuottajan omavalvonta

Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan valvovan viranomaisen toteuttamaa valvontaa Oulun alueella toimivien palveluntuottajien yksiköihin. Oulun alueen ulkopuolella toimivien palveluntuottajien valvontavastuu on sillä kunnalla, jonka alueella asumisyksikkö on, mutta mikäli asumisyksiköissä asuu oululaisia asiakkaita, heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä toteutetaan myös sopimusvalvontaa ja seurantaa eli tarkastetaan sopimusehtojen ja laatulupausten toteutumista. Suunnitelmalliselle valvontakäynnille keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, joita voivat olla mm. lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat, henkilökuntalista, omavalvontasuunnitelma ja tietosuoja-asiat.

Reaktiivisia valvontakäyntejä tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Reaktiivinen valvonta voi olla myös matalan kynnyksen yhteistyötä, jolloin esille tulleet asiat pyritään ratkaisemaan yhteisten neuvottelujen kautta. Tarvittaessa reaktiivisesta valvonnasta voi seurata pidempiaikainen, tarkempi valvonta ja jopa sopimuksen irtisanominen. Uusiin sopimuksiin on kirjattu sanktiomalli.

Valvontaa kehitetään asiakasnäkökulmasta. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Asiakas voi tehdä muistutukseen tai kantelun tai ottaa yhteyttä potilas- tai sosiaaliasiamieheen.

Jakolinkki

Miten onnistuimme?

Mittarissa näkyy Kaakkurin hyvinvointikeskuksen koko organisaatiolle (mukaan lukien Oulunsalon terveysasema) annettu asiakastyytyväisyys suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.

Yhteystiedot

Osoite

PL 8, 90015 Oulu kaupunki

Puhelin

Palvelupäällikkö Susanna Lähde
040 621 2238
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
palveluesimies Santra Ruonakangas 
044 703 4838
Työikäisten palvelut
palveluesimies Päivi Rintasaari
044 703 4162
Ikäihmisten palvelut
palveluesimies Tarja Peltoniemi
050 388 6907

Faksi 
08 558 44512

omena

Asioi, kun sinulle sopii

Henkilökohtaista sosiaali- ja terveysalan ohjausta ja neuvontaa verkossa!

Oulun Omahoito