Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Oulu WelfareLab -testausta ja kehittämistä

Oulu WelfareLab on Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimintamalli, jossa yritysten ja kuntalaisten kanssa tehdään yhteistyötä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioiden tuottamisessa. Tavoitteena on saada markkinoille hyvin suunniteltuja tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Oulu WelfareLab on osa OuluHealth Labs –kokonaisuutta, joka on terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen innovointi-, testaus- ja kehitysympäristö. Se tarjoaa yrityksille todenmukaisen ympäristön tuotekehityksen eri vaiheisiin. Lisäksi se mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä syntyneiden ideoiden käytäntöön viemisen.

Oulu WelfareLab:n tuottama palvelu räätälöidään yrityksen toiveiden mukaisesti. Se voi koostua pienimuotoisesta idean testauksesta aina laajamittaiseen tuotetestaukseen. Palvelussa testaajina toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset aidossa toimintaympäristössä. Ammattilaisilla on testausprosessissa keskeinen rooli kehitettävän ja testattavan tuotteen käyttäjinä, testaajina, arvioijina ja palautteen antajina.  Myös asiakkaat osallistuvat testauksiin mahdollisuuksien mukaan.

Oulu WelfareLab tunnettiin aiemmin nimellä Oulu CityLab.

 

Oulu WelfareLab

Puhelin
Teknologia-asiantuntija
+358 44 703 4030

Sähköposti
jaana.A.kokko(at)ouka.fi

Oulu WelfareLabin palveluhinnasto