Oulu WelfareLab -testausta ja kehittämistä

Oulu WelfareLab on Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimintamalli, jossa yritysten ja kuntalaisten kanssa tehdään yhteistyötä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioiden tuottamisessa. Tavoitteena on saada markkinoille hyvin suunniteltuja tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Oulu WelfareLab on osa OuluHealth Labs –kokonaisuutta, joka on terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen innovointi-, testaus- ja kehitysympäristö. Se tarjoaa yrityksille todenmukaisen ympäristön tuotekehityksen eri vaiheisiin. Lisäksi se mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä syntyneiden ideoiden käytäntöön viemisen.

Oulu WelfareLab:n tuottama palvelu räätälöidään yrityksen toiveiden mukaisesti. Se voi koostua pienimuotoisesta idean testauksesta aina laajamittaiseen tuotetestaukseen. Palvelussa testaajina toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset aidossa toimintaympäristössä. Ammattilaisilla on testausprosessissa keskeinen rooli kehitettävän ja testattavan tuotteen käyttäjinä, testaajina, arvioijina ja palautteen antajina.  Myös asiakkaat osallistuvat testauksiin mahdollisuuksien mukaan.

Oulu WelfareLab tunnettiin aiemmin nimellä Oulu CityLab.

In English

Background

Kaakkuri healthcare center in the City Of Oulu was established January 7th 2008. In addition to the normal services of healthcare center, Kaakkuri Technology Healthcare Center Oulu offered product testing and analyzing services to companies and research institutes. 

Tested by Social and Healthcare Professionals and Citizens
In Oulu CityLab personnel of welfare services participate in technology development with controlled testing process in real social and healthcare environment.

Personnel have an essential part as an operator, tester and estimator. Service supports user-friendliness of welfare technology products.
 

Test your product´s functionality

Products' functionality in real social and healthcare environment can be significantly improved by product testing. Professionals' evaluation of products usability and required properties results valuable feedback to the product developers.

Read more about what do we do.

 

Oulu WelfareLab

Puhelin
Teknologia-asiantuntija
+358 44 703 4030

Sähköposti
jaana.A.kokko(at)ouka.fi

Oulu WelfareLabin palveluhinnasto