Sydämelliset kiitokset vapaaehtoisille!

Itsenäinen Suomi on täyttänyt sata vuotta. Tämä on ollut Suomen suuri vuosi ja sitä on rakennettu yhdessä. Te kaikki olitte mukana toteuttamassa oululaista ohjelmaa. Hieno Ajankulkue ei olisi toteutunut ilman teitä.

Sydämelliset kiitokset kaikille vapaaehtoisille – Ajankulkueessa mukana olleille ryhmille, rohkeille yksittäisille osallistujille ja kaupungintalon edustan ohjelman toteuttajille!

Lari-Petteri Koiso-Kanttila
Miko Lumpo
Aada Huttunen
Aarni Korja
Aarni Mikkola
Adele Koskela
Ahti Nikka
Aila Greus
Aleksi Hursti
Aleksi Niva
Alvar Forsblom
Anitta Kangas
Anna-Maija Heinikoski
Anneli Solin
Anni Loukusa
Anni Rantala
Anniina Tuoriniemi-Koppström
Annika Paloniemi
Antti Mustonen
Anu Ilo
Anu Mustonen
Ari Alavahtola
Ari Pikkuaho
Arja Kolu-Korhonen
Arja Suuronen
Arto Turkka
Aslak Kipinä
Aune Saarela
Eero Seppänen
Eeva Jämsä
Eeva Koskela
Eeva-Liisa Vilmi
Eija Paasi
Elmeri Suorsa
Emilia Väisänen
Emma Pura
Enni Sorvisto
Erkki Knuutia
Esa Myllylä
Eeva-lisette lundqvist
Eveliina Hiltunen
Greta Pelkonen
Hannaleena Tervaoja
Hanna-Mari Koskelo
Hannele Taskinen
Heidi Vittaniemi
Heikki Kaarlela
Heikki Ruottinen
Heini Kärkkäinen
Helena Manelius
Heli Latola
Henna Reipakka
Hertta Metsäpelto
Heta Mustonen
Hilja Matala
Ida Johansson
Iiro Tervaoja
Iisa Tervaoja
Inka Nenonen
Isa illikainen
Isla Räihä
Jakob Hyrynkangas
Jamal Awad
Janika Jurvakainen
Jarmo Fiskari
Jasmin Luokkanen
Jeeli Lukka
Jelena Jämsén
Johanna Hoskio
Joni Hiltunen
Juho Heikkinen
Jussi Heikkinen
Kaisa Leskinen
Karoliina Markuksela
Kasper Pyrrö
Katariina Koski
Katja Maijanen
Katri Vanhainen
Kirsi Värri
Lara König
Laura Peltola
Lea Peltola
Leena Ruikka
Lena König
Leonoora Mehtälä
Liisa Kesti
Luz Peltoniemi
Lyyli Korja
Maija Lehtinen
Maija Niemi
Maiju Lahtinen
Maria Hekkanen
Maria Ruottinen
Marja-Liisa Mettovaara
Markku Eilola-Jokavirta
Marona Awdishou
Martti Hernberg
Matilda Lukka
Melissa Puutio
Meri Hätönen
Meri Rajamaa
Mika Ahopelto
Mika Kivimaa
Milla Korja
Mimmi Koivisto
Minna Lehtovaara
Minna Murto
Minni Viitanen
Moona Rissanen
Niko Saari
Nouman Bashir
Olivia Lukka
Outi Tolonen
Panu Saarela
Patricia Taipaleenmäki
Pekka Hemmilä
Pekka Pihlajamaa
Pekka Ruottinen
Pentti Kela
Pertti Kauppinen
Petra Kankainen
Pia Kvist
Pia Saarela
Pieta Takkinen
Pihla Eskelinen
Pinja Rovamo
Piritta Pitkänen
Pirjo Kauppinen
Pirjo Parkkinen
Pirjo Ranta
Pirjo Valtti
Pyry-Juhani Koiso-Kanttila
Päivi Pakkanen
Raija Ainasoja
Raili Karppinen
Riikka Jokivirta
Riikka Karppinen
Ritva Heiskari
Ritva Savilaakso
Roosa Rapeli
Saara Moisanen
Saara YMP
Sami Rundgren
Samu Metsäpelto
Samu Ruottinen
Samuli Niva
Sanna Liikala
Sanna Ruuhonen
Sanni Marttila-Torni
Satu Turkka
Severi Manninen
Siiri Juujärvi
Sofia Lukka
Susanna Wåghals-Päätalo
Taneli Mikkola
Tanja Teppo
Tarja Siira
Tea Huusko
Toini Lämsä
Topias Tervahauta
Tuomo Riekki
Tuula Hamara
Tuula Kareinen
Tuula Tsokkinen
Tuure Korja
Tytti Hansen-Haug
Ulla Netsäinen
Ulla-Maria Bergman
Veli-Matti Mustonen
Venla Annunen
Viivi Saarenpää
Wili Mattila
Ville Tervaoja
Ville-Veikko Keränen
Vilma Annunen
Visa Seppänen
Visa Virén

AKdance, Balettikoulu Sinikello, Cassiopeia, D`amen, Hinaus-Hartikainen, Iso Ilo, kaupungin virastomestarit, Kierikkikeskus, Lähis-kirpputori, Madekosken tiernat, OAJV ry, OSAKO, Oulun automuseo, Oulun Energia, Oulun joukkoliikenne, Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut, Oulun kaupunginteatteri, Oulun kongressitekniikka, Oulun laulu, Oulun poliisi, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Oulun seudun senioritanssijat ry, Oulun teekkarit ja muut korkeakouluopiskelijat, Oulun tekninen liikelaitos, Oulun Työnväen Näyttämö, Oulun uinti 1906 ry, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulunsalon Nuorisoseura ry, Oulu-opisto, Painatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry, Punkto, Rajakylän tiernatytöt, Suomen ilotulitus, Teatteri Neliapila, Terwa-Oulun tiernapojat, Tiernamaan kulkijat, Toppila Center, Turkan Ratsurinne, Valveen elokuvakoulu, Valveen sanataidekoulu, Villa Victor, Ympäristörakentajakilta ja Ynnin pojat

Suuri Ajankulkue kuvina

Juhlavuoden tapahtumia

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/syntymapaivaviikko